​Vores arbejde i bygge-og anlægsbranchen handler især om at sikre, at medlemmerne arbejder under ordnede vilkår med gode overenskomster og i et sikkert arbejdsmiljø.

Vi følger branchen tæt gennem medlemmerne, vores lokale afdelinger samt vores tætte samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Bygge- og anlægsbranchen har særlige udfordringer i form af udenlandsk arbejdskraft, der arbejder uden overenskomst og til meget lave lønninger. Her er det vigtigt, at stærke fagforeninger arbejder intenst for ordnede forhold. Det gør vi i Dansk Metal – både politisk og gennem vores daglige arbejde.

Derudover er vi med til at udvikle branchens uddannelser, så medlemmerne kan få de bedste jobmuligheder. Vi forhandler også overenskomster, der giver medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår.

Du er altid velkommen til at kontakte den lokale Metalafdeling eller Dansk Metal, hvis du har spørgsmål om vores arbejde inden for bygge og anlæg.

Medlemmerne inden for bygge og anlæg arbejder blandt andet som:
VVS- Energitekniker (rørsmed)
Elevatormontør
Facademontør
Klejnsmed
Ventilatorsmed
Entreprenørmaskinmekaniker
Svejser​