Scandinavian Center Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Lørdag den 17. september

Kl. 12.00-13.30 Frokost – Aarhus Musikhus

Kl. 13.30 - 14.30 Kongressens åbning – i Aarhus Musikhus

Kl. 15.00 - 15.30 Åbning af den formelle del af kongressen - i kongressalen.
Godkendelse af kongressens dagsorden og valg af dirigenter
Mandatafklaring

Kl. 15.30 - 16.00 Valg af kongressekretærer, Lovudvalg, Resolutionsudvalg og Stemmeudvalg

Kl. 16.00 - 16.45 Forbundsformandens beretning, herunder ­resolution og handlingsplaner

Kl. 16.45 - 17.15 Kaffepause

Kl. 17.15 - 18.00 ”Danmark som produktionsland” debat med Karsten Dybvad, adm. direktør, DI og Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal


Søndag den 18. september

Kl. 09.00 - 10.30  Debat om forbundsformandens beretning

Kl. 10.30 - 11.00 Kaffepause

Kl. 11.00 - 12.00 Debat om forbundsformandens beretning (fortsat)

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 13.45  ”Forstå fremtiden” oplæg ved Anders Hvid, adm. direktør, Dare Disrupt

Kl. 13.45 - 16.00 Debat om forbundsformandens beretning (fortsat)

Kl. 16.00 - 16.30 Kaffepause

Kl. 16.30 - 17.45 Debat om forbundsformandens beretning (fortsat)

Kl. 17.45 - 18.00  Solidaritetsprisen

Kl. 18.30 -    Resolutionsudvalget holder møde


Mandag den 19. september

Kl. 09.00 - 10.30 Behandling af forbundets love

Kl. 10.30 - 11.00 Kaffepause

Kl. 11.00 - 11.45 Regnskaber

Kl. 11.45 - 12.00 Metals sangkor – Vulkan Aarhus

Kl. 12.00 - 13.00  Frokost

Kl. 13.00 - 13.15 Hilsen fra Mette Frederiksen, Socialdemokraternes formand

Kl. 13.15 - 15.15 Forbundsformandens replik

Kl. 15.15 - 15.45 Kaffepause

Kl. 15.45 - 17.00 Resolution og handlingsplaner

Kl. 17.00 - 17.15 Præsentation af Metal KarrierePlan ved Per Påskesen, forbundssekretær

Kl. 18.00 -   Lovudvalget holder møde


Tirsdag den 20. september

Kl. 09.00 - 10.00 Behandling af forbundets love

Kl. 10.00 - 10.30 Kaffepause

Kl. 10.30 - 12.45 Valg til forretningsudvalg, revisorer og fastlønnede tillidsrepræsentanter

Kl. 12.45 - 13.00 Forbundsformandens afslutning

Kl. 13.00 -   Frokost

Onsdag den 21. september
Kl. 09.00 - 13.00 A-kassens delegeretmøde