Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Jernbanernes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Taxivognmænd i Danmark og Dansk Metal.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

​- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension (PensionDanmark)
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold
- Overtidsbetaling
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Rejsetid og kørselsgodtgørelse
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- Særlig opsparing
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse/aftalt uddannelse
- Løn under barselsorlov (se fordeling af ugerne mellem forældrene i din overenskomst)
- Ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (HTSK-fonden)