Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal samt Dansk El-Forbund.
  • Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

​Overenskomsten for faglærte sikrer dig:
- Normalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension (PensionDanmark)
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold
- Overtidsbetaling
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- Særlig opsparing
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse
- Selvvalgt uddannelse
- Uddannelse ved afskedigelse
- Barselsorlov
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Kompenceudvikling (HTSK-fonden)

​Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen