Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem Dansk Byggeri, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Se Byggeriets uddannelser på Uddannelsesfonde.dk.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

​Overenskomst 2014 for metal-, blik- og rørarbejde sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold
- Overtidsbetaling
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- SH-Betaling/Fritvalgskonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse
- Selvvalgt uddannelse
- Uddannelse ved afskedigelse
- Barselsorlov
- Løn under barns sygdom eller hospitalsindlæggelse.

​Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen