Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem DM-Arbejdsgiver (Dansk Maskinhandlerforening) og Dansk Metal samt 3F.
  • Parterne finder det naturligt, at virksomheden fortrinsvist beskæftiger medarbejdere, der er medlemmer af enten Dansk Metal eller 3F.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.
Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen

​Overenskomsten sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- Overtidsbetaling
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Betaling for ude- og rejsearbejde
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- DM-A Fritvalgskonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse/aftalt uddannelse
- Traineeordning
- Løn under barselsorlov (se fordeling af ugerne mellem forældrene i din overenskomst)
- Ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (DM-A Kompetencefond)