Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Se mere om kurser og efteruddannelse på aleu.dk.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

Industri- og VVS-overenskomsten med TEKNIQ Arbejdsgiverne sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold
- Overtidsbetaling
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- Fritvalgskonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse
- Løn under barselsorlov (se fordeling af ugerne mellem forældrene i din overenskomst)
- Ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (AL Efteruddannelse)

​Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen

​Ja. Overenskomsten er tilgængelig som e-bog (EPUB). Det kræver, at du har en særlig e-bog-læser som program på din computer eller på din tablet.

Hent overenskomsten som e-bog