Det skal du være opmærksom på

  • Industriens Funktionæroverenskomst er indgået mellem Dansk Industri og CO-industri.
  • Industriens Funktionæroverenskomst dækker funktionærer på industriens område.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst på din virksomhed.

 

​Industriens Funktionæroverenskomst sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge
- Overtidsbetaling
- Funktionsløn
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- Fritvalgs Lønkonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse/aftalt uddannelse
- Løn under barselsorlov i 14 uger og ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (IKUF)