Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem Dansk Metal og TEKNIQ.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Se VVS-efteruddannelse på evukurser.dk.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

​VVS-overenskomsten sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge
- Arbejde efter rørprislisten/fjernvarmeprislisten
- Overtidsbetaling
- Tillæg for forskudt tid
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- SH-Betaling/fritvalgskonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse – 1 uge med løn
- Selvvalgt uddannelse
- Sundhedsordning
- Barselsorlov
- Løn under barns sygdom eller hospitalsindlæggelse

​Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen