Det skal du være opmærksom på

  • Overenskomsten er indgået mellem Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
  • Se, hvad overenskomsten i hovedtræk sikrer dig.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

​VVS-overenskomsten sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge
- Arbejde efter rørprislisten/fjernvarmeprislisten
- Overtidsbetaling
- Tillæg for forskudt tid
- Betaling for ude- og rejsearbejde (zonepenge)
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- SH-Betaling/fritvalgskonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse
- Sundhedsordning
- Løn under barselsorlov (se fordeling af ugerne mellem forældrene i din overenskomst)
- Ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (VVS-branchens Kompetencefond)

​Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen