Det skal du være opmærksom på

  • Efteruddannelse er opkvalificering på samme niveau som dit nuværende fag.
  • Videreuddannelse er, når du opnår kompetencer på højere niveau end det faglærte.
  • Du kan efter- og videreuddanne dig i dit nuværende arbejde, som en del af et aktiveringsforløb, når du er på efterløn eller i din fritid.
  • Du skal aftale efter- og videreuddannelse med din arbejdsgiver eller din tillidsrepræsentant.
  • Du kan søge tilskud hos Statens Center for Kompetenceudvikling.