Det skal du være opmærksom på

  • Du har, i de fleste af Dansk Metals overenskomster, ret til 2 ugers (74 timer) uddannelse hvert år, som du selv vælger.
  • Efteruddannelse er opkvalificering inden for dit nuværende fag.
  • Du kan søge om økonomisk tilskud, når du selv har valgt efteruddannelsen.
  • Sender din arbejdsgiver dig på efteruddannelse, får du løn og kursusudgifter betalt af arbejdsgiveren.
  • Har du ikke overenskomst, skal du eller din tillidsrepræsentant aftale efteruddannelse med din arbejdsiver.