Det skal du være opmærksom på

  • Erhvervsuddannelser består af både skoleophold og praktik på en arbejdsplads eller på skolen.
  • Varer mellem 1½ og 5½ år.
  • De fleste erhvervsuddannelser har mulighed for skolepraktik.
  • Man skal have opnået mindst 02 i dansk og matematik fra grundskolen for at starte på en erhvervsuddannelse.
  • Som voksen kan du også gennemføre en erhvervsuddannelse og blive voksenlærling.
  • Du kan tage en EUX, der kombinerer en erhvervsuddannelse med studiekompetence.

 Erhvervsuddannelser inden for Metals områder