Det skal du være opmærksom på

  • Et supplerende uddannelsesbevis giver dig papir på dine kvalifikationer i forhold til arbejdsopgaver, der ligger uden for din oprindelige uddannelse.
  • Du skal være i besiddelse af et svendebrev – hvilket afhænger af hvilken uddannelse du søger supplerende uddannelsesbevis til (se mere på ansøgningsskemaet)
  • Du kan kun søge supplerende uddannelsesbevis til uddannelserne: automatiktekniker, datatekniker, it-supporter, køletekniker eller smed (rustfri).
  • Du skal bestå en række kurser inden for det område, hvor du ansøger om supplerende uddannelsesbevis (se mere på ansøgningsskemaet).
  • Du skal have haft mindst 18 måneders faglig relevant beskæftigelse på en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge indenfor den ansøgte uddannelse.
  • Din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling skal skrive under på din ansøgning om supplerende uddannelsesbevis.

 Hent ansøgningsskema - Tekniq Arbejdsgiverne