​​​

 

 

DSB Vedligehold - Organisationsaftale for faglærte håndværkerehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DSB-Vedligehold-faglaerte-haandvaerkere.aspxDSB Vedligehold - Organisationsaftale for faglærte håndværkereHent organisationsaftale/Overenskomster/Documents/DSB/2013-DSB-Vedligehold-Orgaftale.pdf
DSB Vedligehold - Virksomhedsoverenskomsthttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DSB-Vedligehold-Virksomhedsoverenskomst.aspxDSB Vedligehold - VirksomhedsoverenskomstHent overenskomst/Overenskomster/Documents/DSB/2013-DSB-Vedligehold.pdf
DSB - Fællesoverenskomsthttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DSB-Faellesoverenskomst.aspxDSB - FællesoverenskomstHent Overenskomst/Overenskomster/Documents/DSB/2013-DSB-Faelles-OK.pdf
DSB - Hovedaftalehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DSB-Hovedaftale.aspxDSB - HovedaftaleHent hovedaftale/Overenskomster/Documents/DSB/faellesoverenskomst_fm_oao_stat_01042008.ashx.pdf
Statsansatte - Fællesoverenskomsthttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Statsansatte-Faellesoverenskomst.aspxStatsansatte - FællesoverenskomstHent overenskomst/Overenskomster/Documents/Overenskomster-i-staten/2013-Faelles-OK-med-Finansministeriet.pdf
Statsansatte - Hovedaftalehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Statsansatte-Hovedaftale.aspxStatsansatte - HovedaftaleHent hovedaftale/Overenskomster/Documents/Overenskomster-i-staten/hovedaftale_fm_stk_20061991.ashx.pdf
DTL (Dansk Erhverv)https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DTL.aspxDTL (Dansk Erhverv)Hent overenskomst/Overenskomster/Documents/DTL.pdf
VVS-overenskomsten (Tekniq)https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/VVS-overenskomsten_.aspxVVS-overenskomsten (Tekniq)Hent overenskomst/Overenskomster/Documents/OK 2014/VVS-OK.pdf
Dansk Byggerihttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Dansk-Byggeri_.aspxDansk ByggeriHent overenskomst/Overenskomster/Documents/Dansk-Byggeri.pdf
DONG offshorehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DONG-offshore_.aspxDONG offshoreHent overenskomst/Overenskomster/Documents/DONG-offshore-2012.pdf
Dansk Maskinhandlerforeninghttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Dansk-Maskinhandlerforening_.aspxDansk MaskinhandlerforeningHent overenskomst/Overenskomster/Documents/DM-Arbejdsgiver.pdf
DI Overenskomst I transporthttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DI-Overenskomst-I-transport.aspxDI Overenskomst I transportHent overenskomst/Overenskomster/Documents/Transport-OK.pdf
DI Overenskomst II, faglærtehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/DI-Overenskomst-II-faglaerte.aspxDI Overenskomst II, faglærteHent overenskomst/Overenskomster/Documents/Faglaert-OK.pdf
Arbejdsgivernehttps://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Sider/Arbejdsgiverne.aspxArbejdsgiverneHent overenskomst/Overenskomster/Documents/Rettet-DS-2014.pdf