Som ledig har du stadig pligt til at deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos jobcenter og a-kasse. 

Du har også pligt at være aktivt jobsøgende og til at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog. 

For at få udbetalt dagpenge skal du desuden:
• stå tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret (jobnet.dk)
• lægge dine CV-oplysninger på jobnet.dk
• have bopæl og ophold i Danmark
• hver dag tjekke din digitale post fra jobcenteret og Metal A-kasse
• indsende dit dagpengekort.

Hvis du er ny-ledig, skal du også indsende en ledighedserklæring til Metal A-kasse.

Forbrug af dagpenge sat på pause – forlængelse af dagpengeretten

Udbetaling af dagpenge i perioden fra 1. marts 2020 til 31. august 2020 og fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil ikke forbruge af dine dagpenge. I perioden er forbruget af dagpenge sat på pause, hvilket forlænger din dagpengeret. 

6 ugers jobrettet uddannelse

Du har fortsat mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Det gælder også i de tilfælde, hvor undervisningen foregår digitalt.

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob

Jobcenteret har fra den 15. april 2021 igen mulighed for at give ledige tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med fysisk fremmøde. Jobcentrene er ikke forpligtiget til at give ledige tilbud, men får mulighed for at gøre det.

Afbrudte tilbud – Mulighed for genoptagelse af afbrudt tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob
Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der blev afbrudt som følge af restriktionernes indførelse den 20. december 2020, kan fra og med den 15. april 2021 genbevilges hos en arbejdsgiver, hvor medlemmet var i samme praktikforløb eller løntilskudsjob umiddelbart før restriktionernes indførelse.

Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering
Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i form af uddannelser og kurser kan bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis den ledige efter en konkret og individuel vurdering er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller der er en arbejdsgivererklæring om, at pågældende ansættes ordinært efter opkvalificeringen, eller tilbuddet gennemføres digitalt.

Samtaler i a-kassen

Til og med den 15. maj 2021 vil samtaler i a-kassen primært foregå telefonisk eller digitalt. Men du har altid mulighed for at kontakt din lokale afdeling for at få en samtale ved personligt fremmøde.

Workshops og temadage i a-kassen

Til og med den 15. maj 2021 vil alle workshops og temadage foregå digitalt via Microsoft Teams. I denne periode er der også mulighed for at få telefonisk sparring om jobsøgning. Så snart det er muligt, vil a-kassen igen udbyde workshops og temadag med personligt fremmøde.

Alle ovenstående datoer kan løbende blive forlænget alt efter smitteudviklingen i samfundet og de lovændringer, som Folketinget vedtager.Du kan kontakte din lokale afdeling telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Metal A-kasse tilbyder dig i corona-tiden særlig rådgivning

  • Telefon: Få et knivskarpt cv, deltag i en CV-samtale
  • Telefon: Læg en strategi for jobsøgning og mulighed for uddannelse, og kom rigtigt videre
  • Telefon: Få tricket til at afkode jobannoncerne og skriv ansøgninger, der rammer plet
  • Få viden online: Her er den samlede pakke med tip, trick og metoder, der virker

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder, og myndighederne anbefaler, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området, anses du ikke for at være i karantæne eller i isolation.

Du skal ikke registreres med ”sygdom – sygemelding” på jobnet.dk.

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes typisk hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være smittet.

Karantæne kan enten foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller hjemme.

Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver sat i karantæne af myndighederne, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om karantænedagene som sygdom på dit dagpengekort.

Isolation er en foranstaltning, som iværksættes, når en person er konstateret smittet med COVID-19 eller betegnes som ”nær kontakt”. Dette kan foregå under hospitalsindlæggelse, hvis der er behov for dette, eller ved selvisolation i hjemmet, hvis personen ikke er meget syg.

Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver smittet med COVID-19 eller anses for at være ”nær kontakt” til en person, som er konstateret smittet med COVID-19, og derfor skal gå i selvisolation, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om dagene i isolation som sygdom på dit dagpengekort. Husk at raskmelde dig på jobnet.dk, når du ikke længere skal være i isolation.