Som ledig har du stadig pligt til at deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos jobcenter og a-kasse. 

Du har også pligt at være aktivt jobsøgende og til at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog. 

For at få udbetalt dagpenge skal du desuden:
• stå tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret (jobnet.dk)
• lægge dine CV-oplysninger på jobnet.dk
• have bopæl og ophold i Danmark
• hver dag tjekke din digitale post fra jobcenteret og Metal A-kasse
• indsende dit dagpengekort.

Hvis du er ny-ledig, skal du også indsende en ledighedserklæring til Metal A-kasse.

Forbrug af dagpenge sat på pause – op til 4 måneder ekstra med dagpenge

Udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. april 2021 vil ikke forbruge af dine dagpenge. I perioden er forbruget af dagpenge sat på pause, hvilket forlænger din dagpengeret.

Jobrettet uddannelse

Du har fortsat mulighed for at deltage i jobrettet uddannelse. Perioden, hvor du har ret jobrettet uddannelse vil blive forlænget med den periode, hvor dagpengeforbruget er sat på pause.

Virksomhedspraktik, løntilskudsjob og tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering

Til og med den 5. april 2021 kan der kun bevilges og påbegyndes (nye) tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, hvis forløbet afholdes digitalt, og du er enig.

Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan bevilges, påbegyndes og videreføres, hvis tilbuddet gennemføres digitalt, eller hvis du har en arbejdsgivererklæring på, at du ansættes i et job efter opkvalificeringen. Dog kan korte, erhvervsrettede kurser også følges, selvom de gennemføres ved fysisk fremmøde.

Samtaler i A-kassen

Til og med 30. april 2021 vil samtaler i a-kassen primært foregå telefonisk eller digitalt. Men du har altid mulighed for at kontakte din lokale afdeling for en personlig samtale.

Workshops og temadage i A-kassen

Til og med 30. april 2021 vil alle workshops og temadage foregå digitalt via Microsoft Teams. I denne periode er der også mulighed for at få telefonisk sparring om jobsøgning. Så snart det er muligt, vil a-kassen igen udbyde workshops og temadage med personligt fremmøde.

Alle ovenstående datoer kan løbende blive forlænget, alt efter corona-udviklingen i samfundet og de lovændringer, som folketinget vedtager. 


Du kan kontakte din lokale afdeling telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Metal A-kasse tilbyder dig i corona-tiden særlig rådgivning

  • Telefon: Få et knivskarpt cv, deltag i en CV-samtale
  • Telefon: Læg en strategi for jobsøgning og mulighed for uddannelse, og kom rigtigt videre
  • Telefon: Få tricket til at afkode jobannoncerne og skriv ansøgninger, der rammer plet
  • Få viden online: Her er den samlede pakke med tip, trick og metoder, der virker

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder, og myndighederne anbefaler, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området, anses du ikke for at være i karantæne eller i isolation.

Du skal ikke registreres med ”sygdom – sygemelding” på jobnet.dk.

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes typisk hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være smittet.

Karantæne kan enten foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller hjemme.

Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver sat i karantæne af myndighederne, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om karantænedagene som sygdom på dit dagpengekort.

Isolation er en foranstaltning, som iværksættes af sundhedssystemet (læger), når en person er konstateret smittet. Dette kan ligeledes foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller i hjemmet, hvis personen ikke er meget syg. Lægerne vil så sørge for den fornødne kontakt.


Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver smittet med COVID-19, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om dagene i isolation som sygdom på dit dagpengekort.