Beskæftigelsesindsatsen er genåbnet fra og med onsdag den 27. maj 2020.

Det vil betyder, at du som ledig har pligt til at deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos jobcenter og a-kasse.
Du har også pligt at være aktivt jobsøgende og til at registrere dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog.

For at få udbetalt dagpenge skal du desuden:
• stå tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret (jobnet.dk),
• lægge dine CV-oplysninger på jobnet.dk,
• have bopæl og ophold i Danmark,
• hver dag tjekke din digitale post fra jobcenteret og Metal A-kasse, og
• indsende dit dagpengekort.
 
Hvis du er nyledig, skal du også indsende en ledighedserklæring til Metal A-kasse.

Forbrug af dagpenge sat på pause – op til 6 måneder ekstra med dagpenge
Udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 vil ikke forbruge af dine dagpenge. I perioden er forbruget af dagpenge sat på pause, hvilket forlænger din dagpengeret med op til 6 måneder.

Genoprettelse af medlemskab
Du kan genoprette dit medlemskab af a-kassen, hvis du udmeldte dig i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 27. marts 2020, fordi din dagpengeret i denne periode blev opbrugt.
Det betyder, at medlemskabet vil kunne genoprettes med virkning fra udmeldelsestidspunktet således, at du vil opnå ret til dagpenge fra udmeldelsestidspunktet og frem til og med den 31. august 2020.

Du kan anmode Metal A-kasse om genoprettelse af dit medlemskab i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Genoprettelsen vil ske med virkning fra udmeldelsestidspunktet. Det er en betingelse, at du betaler medlemsbidrag.


Du kan kontakte din lokale afdeling telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Metal A-kasse tilbyder dig i corona-tiden særlig rådgivning

  • Telefon: Få et knivskarpt cv, deltag i en CV-samtale
  • Telefon: Læg en strategi for jobsøgning og mulighed for uddannelse, og kom rigtigt videre
  • Telefon: Få tricket til at afkode jobannoncerne og skriv ansøgninger, der rammer plet
  • Få viden online: Her er den samlede pakke med tip, trick og metoder, der virker

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder, og myndighederne anbefaler, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området, anses du ikke for at være i karantæne eller i isolation.

Du skal ikke registreres med ”sygdom – sygemelding” på jobnet.dk.

Karantæne er en foranstaltning, som Styrelsen for Patientsikkerhed sætter i værk. Karantæne anvendes typisk hos personer, som ikke har symptomer, men som vurderes at have været i høj risiko for at være smittet.

Karantæne kan enten foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller hjemme.

Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver sat i karantæne af myndighederne, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om karantænedagene som sygdom på dit dagpengekort.

Isolation er en foranstaltning, som iværksættes af sundhedssystemet (læger), når en person er konstateret smittet. Dette kan ligeledes foregå under indlæggelse, hvis der er behov for dette, eller i hjemmet, hvis personen ikke er meget syg. Lægerne vil så sørge for den fornødne kontakt.


Hvis du er ledig dagpengemodtager og bliver smittet med COVID-19, anses du for at være syg og er derfor omfattet af de regler, der gælder for sygemeldte. Du skal registrere dit fravær med ”Sygdom – sygemelding” på jobnet.dk som ved andre sygemeldinger. Du skal også oplyse om dagene i isolation som sygdom på dit dagpengekort.