I Dansk Metal A-kasse regi, betyder det, at staten vil indbetale en del af din ydelse til din pension, når du modtager

- Arbejdsløshedsdagpenge
- Efterløn
- Feriedagpenge

Den obligatoriske opsparing er udelukkende betalt af staten, og det betyder, at du altså ikke får færre penge ind på kontoen hver måned.

04-large.png 

 


Ordningen begynder småt og udvikler sig over årene.
Obligatorisk pension udvikling over år.png

Det er ATP Livslang Pension, der administerer ordningen. Den obligatoriske pension kan ikke flyttes til et andet selskab.

 

obligatorisk pensionsordning pfa.png