​På temadagen får du:
- Konkrete og brugbare oplæg fra virksomheder og erhvervsskoler.
- Viden om udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet.
- Indblik i virksomhedernes kompetencekrav.
- Viden om opkvalificering og videreuddannelse.
- Klarhed over dine kompetencer.
- Personlig sparring.
- Redskaber til at finde brugbar viden om virksomheder og mulige job.
- Konkrete input til dine fremtidsplaner.