Det skal du være opmærksom på

  • Du får karantæne fra dagpengene i 3 uger (111 timer), hvis du er selvforskyldt ledig.
  • Har du en gyldig grund til, at du er blevet ledig, får du ikke karantæne.
  • Kontakt altid a-kassen, hvis du overvejer at sige op.

Hvis du 2 gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge. Du får først ret til at få dagpenge igen, når du har haft mere end 300 timers almindeligt lønarbejde inden for en periode på 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Er du uge- eller 14-dages lønnet, skal du have mindst 276 arbejdstimer inden for en periode på 12 uger.

Det betyder, at du ikke får karantæne anden gang, du er selvforskyldt ledig. Men dagpengene stopper, indtil du har haft mindst 300 timers almindeligt lønarbejde. Det gælder uanset, hvorfor du var selvforskyldt ledig første gang.

​Du kan ikke afvikle karantænen i din ferie. Karantænen skal afvikles i en periode, hvor du har ret til dagpenge. Du kan heller ikke afvikle karantænen, mens du holder egen optjent ferie.

Du kan godt holde ferie med feriegodtgørelse eller holde fri for egen regning, men du udskyder afviklingen af karantænen.

Karantænen forældes efter 3 måneder, og søger du ikke om dagpenge i de 3 måneder eller får andre offentlige ydelser, anser a-kassen karantænen for afviklet.

Der er en lang række gyldige grunde til at opsige et job eller afvise et tilbud uden at få karantæne i dagpengene.

Se liste over gyldige grunde

Du får 3 ugers karantæne, hvis du selv siger op, med mindre du har en gyldig grund til at opsige dit arbejde. Kontakt altid din afdeling, inden du siger dit arbejde op.

Se liste over gyldige grunde

​Det gør du, hvis du uden gyldig grund:
- Enten afslår, underlader at begynde eller stopper i et tilbud.
- Ikke vil tage imod et formidlet job.
- Ikke møder op til en samtale om jobformidling.
- Afslår at være med til at udarbejde eller revidere din Joblog (Jobskema) eller din Plan for jobsøgning (pr. 1. juli 2015 Min plan).
- Enten afslår at følge et uddannelsespålæg, udebliver fra eller ophører i en uddannelse, som du har fået pålæg om at følge.

Du er selvforskyldt ledig hvis:
- Du selv siger dit arbejde op uden at have en gyldig grund.
- Du bliver afskediget af en grund, der skyldes dig selv, fx din opførsel.
- Du bliver sagt op, og du herefter kontraopsiger, dvs. at du selv siger op og fratræder, før din arbejdsgivers opsigelsesvarsel udløber.
- Du bliver sagt op, og du accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side.

Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale Metalafdeling, hvis du er i tvivl.