Det skal du være opmærksom på

  • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udbetales af a-kassen og er en mulighed, når du har opbrugt din 2-årige dagpengeperiode.
  • Du har ret til kontantydelse, hvis du har opbrugt din ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i perioden fra 5. januar 2015 til og med 2. juli 2017.
  • Du kan samlet set højst modtage ydelser i 3 år (dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse og kontantydelse).