Det skal du være opmærksom på

  • Du skal som udgangspunkt være forsikret mod ledighed i det land, hvor du arbejder, hvis det er inden for EØS. Hvis du arbejder uden for EØS skal du beholde din forsikring i Danmark.
  • Din danske a-kasse dækker dig ikke, hvis du opholder dig i udlandet og bliver ledig efter arbejde i udlandet.
  • Du skal være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil have ret til danske dagpenge, når du kommer tilbage til Danmark.
  • Du kan overføre dine beskæftigelses- og forsikringsperioder fra dit arbejde i udlandet.
  • Melder du dig ud af Metal A-kasse uden at være forsikret i det andet EØS-land, mister du din anciennitet i a-kassen. Det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge og din ret til efterløn.
  • Kontakt altid Metal A-kasse, inden du rejser til udlandet for at arbejde.

​Du skal som hovedregel opholde dig i Danmark, når du får dagpenge. Du må dog gerne rejse ud og hjem inden for samme døgn.

Du kan få tilladelse af a-kassen til at tage til en jobsamtale i udlandet, hvis du kan dokumentere, at du skal til en ansættelsessamtale. Du skal da vende hjem inden for 5 dage.

Opholder du dig i udlandet mere end 5 dage, mister du retten til dagpenge fra den dag, du rejser ud.

Du skal være opmærksom på, at afrejsedagen tæller med som dag nr. 1, uanset hvad tid på døgnet du rejser, og dage i weekenden tæller også med.

Du kan også tage dine danske dagpenge med dig i op til 3 måneder, mens du søger job i et andet EØS-land eller Schweiz, hvis du har været ledig i mindst 4 uger, inden du rejser.

Du kan tage dagpenge med til Færøerne allerede fra 1. ledighedsdag.

Du skal have en tilladelse til at rejse, inden du tager afsted, og du skal medbringe en særlig attest (PD U2) fra a-kassen, som du skal vise til myndighederne i det land, hvor du søger arbejde.

​Hvis du aldrig har været medlem af en dansk a-kasse – eller det er mere end 5 år siden, at du var medlem af en dansk a-kasse – skal du opfylde 2 betingelser for at kunne medregne beskæftigelses- og forsikringsperioder fra det andet EØS-land:

1. Du skal skriftligt søge om optagelse i Metal A-kasse senest 8 uger efter, at du ikke længere er forsikret i det andet land.

2. Du skal begynde arbejde i Danmark senest 8 uger efter, at du er ophørt med at være forsikret i det andet land. Arbejdet i Danmark skal have en varighed på mindst 8 uger inden for 12 uger/ 3 måneder – svarende til 296 timer

Læs mere om din ret til dagpenge

​Meld dig ind i Metal A-kasse, når du kommer tilbage til Danmark. Det er vigtigt, at du kontakter Metal A-kasse senest 8 uger efter, at du stopper med at arbejde i det andet EØS-land. Dette gælder, uanset om du har arbejde eller er ledig, når du kommer hjem.

​Hvis du får arbejde på Færøerne, skal du som udgangspunkt forsikres dér. Det gælder dog ikke, hvis dit arbejde maksimalt varer et halvt år. I det tilfælde kan du aftale med den færøske forsikring, at du kan fortsætte med at være medlem af Metal A-kasse.

​Hvis du som lønmodtager arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land og vender tilbage til din bopæl mindst en gang om ugen, er du grænsearbejder.

Som grænsearbejder skal du forsikres i det EØS-land, hvor du arbejder.

Hvis du bliver delvis ledig, skal du have dagpenge i det land, hvor du arbejder.

Hvis du bliver helt ledig, fordi dit ansættelsesforhold ophører, skal du have dagpenge i det land, hvor du har bopæl.

​Hvis du får arbejde uden for EØS eller i Grønland, skal du fortsætte med at være medlem af Metal A-kasse for at være forsikret mod ledighed.

​Hvis du bliver udsendt til arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz for din danske arbejdsgiver, er du omfattet af de danske regler om social sikring under arbejdet. Det betyder, at du skal fortsætte dit medlemskab af Metal A-kasse for at være forsikret mod ledighed. Som udgangspunkt må udsendelsen højst vare 2 år. 

Du kan kun beholde dit medlemskab i Metal A-kasse, hvis din udsendelse er godkendt af Udbetaling Danmark.

​Når du melder dig ud af Metal A-kasse, kan du ikke indbetale til efterlønsordningen. Du har mulighed for at efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse i Metal A-kasse.

​Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, skal du som udgangspunkt være forsikret mod ledighed dér. Du skal derfor melde dig ud af Metal A-kasse. Du skal dog først melde dig ud, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring.

​EØS er en forkortelse for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og dækker alle EU-landene, Island, Norge og Liechtenstein. Schweiz er ikke et EØS-land, men behandles efter EØS-reglerne.

Har du fået arbejde i et andet EØS-land, skal du som udgangspunkt forsikres i det land, hvor du arbejder. Har du fået arbejde uden for EØS, skal du beholde dit medlemskab af Metal A-kasse.

I de fleste EØS-lande indbetaler du til forsikringsordningen via skatten. Men du bør altid sikre dig, at din arbejdsgiver faktisk overholder sine forpligtigelse og indbetaler skat/ forsikringsbidrag for dig. Det kan du se på din lønseddel. Er du i tvivl, så henvend dig til forsikringsmyndigheden i landet. Det er dit eget ansvar at forsikre dig mod ledighed i udlandet.

Melder du dig ud af Metal A-kasse uden at være forsikret i EØS-landet, mister du din anciennitet i a-kassen. Det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge og efterløn.