Det skal du huske

  • Alt arbejde og alle indtægter bliver trukket fra dine dagpenge.
  • Husk altid at oplyse om arbejde og indtægter på dit ydelseskort.
  • A-kassen omregner din indtægt til timer efter en omregningssats, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

​Fritidsaktiviteter anses ikke for arbejde og medfører derfor ikke fradrag i dine dagpenge.

Som eksempler på fritidsaktiviteter kan nævnes: indsamler til nødhjælpsorganisationer, spejderleder, træner i mindre sportsforening mm.

​Hvis du udføre frivilligt ulønnet arbejde skal du kontakte a-kassen og skriftligt oplyse om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening mv. arbejdet udføres for.

​Frivilligt, ulønnet arbejde bliver modregnet dine dagpenge, hvis det normalt kunne udbydes som lønnet arbejde. Aktiviteter, som ikke normalt udbydes som lønarbejde, bliver ikke trukket fra i dagpengene.

Får du løn for et bestemt antal timer, bliver hver time modregnet i dine dagpenge i et 1 til 1-forhold.

Får du løn for en opgave, uden et specifikt timeantal (kaldet ukontrollabelt arbejde), omregner a-kassen indtægten ud fra en omregningssats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter omregningssatsen én gang om året.