Det skal du være opmærksom på

  • G-dage er de første ledighedsdage, som din arbejdsgiver skal betale dagpengegodtgørelse for, hvis du bliver opsagt.
  • I nogle tilfælde har du ikke krav på dagpengegodtgørelse – se mere nedenfor.

Du anses for at være ledig hver gang din arbejdsdag/periode slutter. Din arbejdsgiver skal i den situation løbende udbetale G-dage på ledige dage.

Tilbyder din arbejdsgiver dig ny ansættelse, inden din nuværende ansættelse ophører, skal arbejdsgiver ikke betale dig G-dage. Du kan maksimalt få 16 G-dage om året fra samme arbejdsgiver.

​Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale, kan a-kassen hjælpe dig med at få godtgørelserne udbetalt og indbringe sagen for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Ring til vores Kontaktcenter, hvis du har brug for hjælp til at få udbetalt dine G-dage.

Kontakt Metal A-kasse

​Du kan højst modtage udbetaling for G-dage, fra den samme arbejdsgiver, 16 gange om året.

Er du uden fast arbejdstid – som vikar eller løst ansat – skal din arbejdsgiver løbende udbetale G-dage på dine ledige dage. Tilbyder din arbejdsgiver dig ny ansættelse, inden din nuværende ansættelse ophører, skal arbejdsgiveren ikke betale dig G-dage.

​Du kan først få udbetaling for G-dage, når ansættelsesforholdet er helt slut.

​Du kan ikke få udbetaling for G-dage, hvis:
- Du er i fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver.
- Du selv er årsag til din ledighed.
- Du efter ansættelsen får sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom.
- Du holder ferie.
- Din arbejdsplads gik konkurs eller i betalingsstandsning.
- Du blev ledig pga. strejke eller lock-out.
- Du inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse, der opfylder overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår, hos samme arbejdsgiver.

​Er du blevet opsagt, har du som udgangspunkt ret til udbetaling for 2 G-dage. Du skal have arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger, inden du blev ledig.

Du får udbetalt for en hel G-dag, hvis du er ledig i 4 timer eller mere.

Du får udbetalt for en halv G-dag, hvis du er ledig i mindre end 4 timer.

Se hvor meget du kan få udbetalt i G-dage