Det skal du være opmærksom på

  • Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.
  • Du kan som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats.
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71, 5% af den maksimale dagpengesats.
  • Hvis du har opnået din dagpengeret på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste 5 år, skal din dagpengesats beregnes som et gennemsnit af de to år med højeste skattemæssige overskud inden for de seneste 5 afsluttede regnskabsår.

 

 

 

Dagpengesatser pr. 1. januar 2019

 

Fuldtidsforsikrede18.866 kr./mdr.
Deltidsforsikrede12.577 kr./mdr.
Dimittend - fuldtidsforsikrede (forsørgelsespligt)15.470 kr./mdr.
Dimittend - deltidsforsikrede (forsørgelsespligt)10.313 kr./mdr.
Dimittend - fuldtidsforsikrede 13.489 kr./mdr.
Dimittend - deltidsforsikrede8.993 kr./mdr.
Ungesats - fuldtidsforsikrede (50 pct. sats)9.433 kr./mdr.
Ungesats - deltidsforsikrede (50 pct. sats)6.289 kr./mdr.

 

Dagpenge under uddannelsesløft

80 pct. sats (fuldtidsforsikrede)15.093 kr./dag
100 pct. sats ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1/3-2017 - 31/12-2019 (fuldtidsforsikrede)18.866 kr./dag

 

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)18.866 kr./mdr.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)12.577 kr./mdr.
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)17.168 kr./mdr.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)11.445kr./mdr.

 

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse871 kr./dag
Halv dagpengegodtgørelse436 kr./dag

 

 

 

For at få højeste dagpengesats på 18.866 kroner pr. måned i 2019, skal du have haft en bruttoindkomst for de 12 bedste måneder inden for 24 måneder på 273.421 kroner.

Det vil sige en gennemsnitlig indkomst på 22.785,09 kroner pr. måned.

Hvis du har optjent din dagpengeret på baggrund af den 5-årige opgørelsesperiode, skal din dagpengesats alene beregnes på baggrund af virksomhedens overskud i de 2 bedste regnskabsår inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår.

Reglerne om beregning af dagpengesats for selvstændige er komplicerede. Kontakt derfor Metal A-kasse, hvis du vil høre mere.

Kontakt Metal A-kasse

​Som nyuddannet fra en erhvervsuddannelse er din dagpengesats afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din dagpengesats fastsat til 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din dagpengesats fastsat til 71,5 % af den maksimale dagpengesats.

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik, at du er forsørger, hvis du har ansvaret for at forsørge egne børn under 18 år.

Efter 6 måneders dagpengeret med fast sats som forsørger eller ikke forsørger, kan du få beregnet en ny sats. Så skal du i perioden efter din udlæredato til du bliver ledig, have arbejdet mindst 296 timer som uge- eller 14-dages lønnet eller mindst 320 timer som månedslønnet.

Som udgangspunkt beholder du din beregnede dagpengesats i hele din dagpengeperiode. Din sats skal kun genberegnes i følgende tilfælde:
- Hvis du skifter forsikringsstatus fra fuldtid til deltid eller fra deltid til fuldtid.
- Ved genindplacering på baggrund af timer.

Som dimittend kan du få genberegnet din dagpengesats, hvis der er gået 6 måneder eller mere efter din dagpengerets indtræden. Det er et krav, at der er indberettet indtægt for mindst 3 måneder i den nye beregningsperiode.

Som udgangspunkt beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt (indtægtsgrundlaget) indenfor de seneste 24 måneder.

Din dagpengesats beregnes ud fra følgende formel:
(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9 = din dagpengesats.

Eksempel
Har du i de seneste 12 måneder haft en månedsindtægt på 23.000 kroner vil din dagpengesats beregnes således:
(276.000 kroner x 0,92): 12 x 0,90 = 19.044 kroner

Din dagpengesats kan dog højst udgøre den maksimale dagpengesats.

Hvis du bliver ledig, skal a-kassen benytte oplysninger om din løn og dine arbejdstimer fra e-Indkomstregisteret. Du skal derfor ikke selv aflevere lønsedler. Vi har dog brug for en kopi af afsluttede årsopgørelser.

Din dagpengesats beregnes på baggrund af alle dine skattepligtige indtægter fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, når de fremgår af din årsopgørelse.

Det vil sige, hvis du både har indtægter fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, så kan begge dele bruges, når din dagpengesats skal beregnes.

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Den sats du kan få udbetalt, kan dog aldrig overstige den maksimale dagpengesats.