Hvem kan få et uddannelsesløft?

  • Dig, der er fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse. Du kan påbegynde en erhvervsuddannelse (euv1 eller euv2) allerede i starten af din ledighedsperiode.
  • Dig, der er fyldt 30 år og som ikke har relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft.
  • Dig der er fyldt 30 år og som tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse. Trinnet, som du tidligere har gennemført, skal være færdiggjort mindst 18 måneder før du må begynde på et nyt trin eller speciale.
  • Det er nu muligt at bevillige dig 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt du erklærer dig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.


Du kan deltage i et uddannelsesløft i form af tilbud om at tage en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge.

Mulighed for at tage uddannelse på din hidtidige dagpengesats
Vælger du en uddannelse med god mulighed for job efterfølgende, har du mulighed for at modtage 100 % af din hidtidige dagpengesats under uddannelsen.

Vælger du andre uddannelser, kan du højst modtage 80 % af den maksimale dagpengesats under uddannelsen.

Hvilke uddannelser er omfattet af 100% satsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en landsdækkende liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser, hvor der er størst mangel på arbejdskraft.
Listen er ikke bestemmende for, hvilke erhvervsuddannelser du kan tage som uddannelsesløft, men alene hvilke uddannelser, der giver dig mulighed for at bevare din individuelle dagpengesats.

Kontakt din Metalafdeling for at høre mere om ordningen.