Hvad går forsøget ud på?

 • Hvis du er omfattet af forsøget, skal du fremover KUN have kontakt til din a-kasse i de første 3 mdr. af din samlede ledighed.
 • Forsøget kører fra 1. januar 2020 og 4 år frem.
 • Det er beskæftigelsesministeriet, der har taget initiativ til forsøgsordningen.
 • Ikke alle kommuner er med i forsøget, så din bopæl afgør, om du er omfattet.
 • Formålet er at gøre beskæftigelsesindsatsen enklere for den ledige.
 • Metal A-kasse og 8 andre a-kasser er særligt udvalgte til at være en del af forsøget.

Du er ikke længere med i forsøget, hvis du skifter til en anden a-kasse.

Du er ikke længere med i forsøget, hvis du flytter til en kommune, som ikke deltager i forsøget.

Du er ikke med i forsøget, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet, men har komplekse udfordringer. Komplekse udfordringer kan fx være mindre misbrugsproblemer, sprogvanskeligheder eller visse begrænsninger på grund af handicap eller andre helbredsmæssige forhold. I disse tilfælde er du i det sædvanlige kontaktforløb med jobcenteret.

​Aalborg
Allerød
Ballerup
Brønderslev
Fredensborg
Frederikshavn
Gribskov
Hjørring
Jammerbugten
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland

​Aabenraa   
Aarhus
Albertslund
Assens
Billund
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Esbjerg
Faaborg-Midtfyn
Fanø
Favrskov
Faxe
Fredericia
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Herlev
Herning
Hillerød
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
Ishøj
Kalundborg
Kerteminde
Kolding
København
Køge
Langeland
Lejre
Lemvig
Lolland
Lyngby-Taarbæk
Middelfart
Norddjurs
Nordfyn
Nyborg
Næstved
Odder
Odense
Odsherred
Randers
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Tårnby
Tønder
Vallensbæk
Varde
Vejen
Vejle
Viborg
Vordingborg
Ærø

​Det er bl.a. din bopæl, som er afgørende for, om du er med i forsøgsordningen eller ej. Det skyldes, at der er kommuner, som er med i forsøget, og kommuner, som ikke er. Du kan se en oversigt over kommunerne her i spørgsmål-svarene.

Som udgangspunkt er du med i forsøgsordningen, når du ledigmelder sig og bliver indplaceret i den 2-årige dagpengeperiode. Det er a-kassen, som vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og om du eventuelt har komplekse udfordringer og derfor ikke skal være med i forsøgsordningen men overgå til det fælles kontaktforløb hos jobcenteret. A-kassen foretager vurderingen inden for de første 14 dage af din ledighed.

Du er heller ikke med i forsøget, hvis du er under 25 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.

De 3 måneders ledighed, hvor du er med i forsøgsordningen, er gået, når du har modtaget dagpenge svarende til 410 timer. Et fuldtidsforsikret medlem kan højest få dagpenge for 160,33 timer pr. måned. De timer under din ledighed, hvor du deltager i aktiveringstilbud, og hvor du får sygedagpenge, tæller også med som forbrug af dagpenge og medregnes ved opgørelsen af de 410 timer. Ved udgangen af den måned, hvor du har forbrugt 410 timers dagpenge, overgår du til det fælles kontaktforløb i jobcenteret. Hvis du i en eller flere måneder forbruger færre end 160,33 timer af din dagpengeret, vil du være omfattet af forsøgsordningen i mere end 3 kalendermåneder.

Hvis du eksempelvis er fuldtidsforsikret og bliver ledig den 1. januar og er fuldt ledig og modtager fulde dagpenge (160,33 timer pr. måned) i januar, februar og marts, vil du være i forsøget i disse 3 kalendermåneder og derefter overgå til det fælles kontaktforløb hos jobcenteret pr. 1. april.

Hvis du i din ledighedsperiode får dagpenge men indimellem har lønarbejde eller holder ferie med feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver, og du dermed kun forbruger dagpenge svarede til eksempelvis 50 timer pr. måned, vil du blive i forsøget indtil udgangen af den 9. kalendermåned siden din indplacering i dagpengeperioden, fordi du først i den 9. kalendermåned har haft et forbrug på 410 timer med dagpenge.

​Så længe du er omfattet af forsøgsordningen, skal du desuden til samtaler hos a-kassen om:

 • status på din plan for at komme tilbage i job,
 • hvad du fremadrettet vil gøre, for at du kommer i job, og
 • hvordan du ser dine muligheder for hurtigst mulig at komme tilbage i job.

​Din deltagelse i forsøget betyder, at du som udgangspunkt ikke skal til samtaler hos både jobcenter og a-kassen. Du vil kun skulle komme til samtaler og aktiviteter hos a-kassen. Hos a-kassen skal du også udarbejde "Min Plan", som beskriver den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at få dig i varigt job.

"Min Plan" skal indeholde oplysninger om:

 • Dine jobmål (beskæftigelsesmål)
 • Dine aftaler om og krav til jobsøgning
 • Dine aktiveringstilbud
 • Øvrige aftalte indsatser fx deltagelse i workshops og temadage
 • Status på igangsatte indsatser og opfølgning på afsluttede indsatser.