Du kan blive fritaget, hvis du

  • Skal påbegynde ordinært job på fuld tid (inden for de næste 6 uger).
  • Skal påbegynde et fleksjob (inden for de næste 6 uger).
  • Skal på barsel (inden for de næste 6 uger).
  • Skal på efterløn, fleksydelse eller pension (inden for de næste 6 uger).
  • Er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel eller er i de første 6 uger af en arbejdsfordelingsordning.
  • Fritagelsen betyder, at du som ledig ikke har pligt til aktivt at søge job, joblogge og deltage i samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud. Du skal stadig tage imod formidlet job

​Arbejdsfordeling betyder, at der i en periode ikke er arbejde nok til alle ansatte medarbejdere, og at arbejdstiden derfor nedsættes på virksomheden, som må nedsætte produktionen i en kort periode for eksempel på grund af fald i ordrer.

Hvis du bliver omfattet af en arbejdsfordelingsordning, vil mindre intensiv indsats gælde i de første 6 uger af arbejdsfordelingsordningen.

De 6 uger regnes fra det tidspunkt, hvor du omfattes af arbejdsfordelingsordningen. Det er ikke kun uger med ledighed, som regnes med. Det er fra første dag i arbejdsfordelingen og 6 uger frem.

I nogle tilfælde er en arbejdsfordelingsordning på mere end 6 uger.

Men for dig, som er omfattet af en arbejdsfordelingsordning, gælder mindre intensiv indsats kun de første 6 uger af arbejdsfordelingen uanset, at ordningen varer længere end 6 uger.

Konsekvensen er, at pligten til at være aktivt jobsøgende, komme til samtaler, aktiviteter og begynde i tilbud genindtræder inden udløbet af arbejdsfordelingen i de tilfælde, hvor arbejdsfordelingen er på mere end 6 uger.

6-ugers-perioden med mindre intensiv indsats for dig, som er i en arbejdsfordelingsordning, svarer således til den, som gælder for medlemmer, som skal i fuldtidsjob, på efterløn, på folkepension eller barsel m.v.

Ved ordinært arbejde forstås en ansættelse, hvor den ansatte får løn fra arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiveren ikke modtager tilskud til lønnen, fx efter reglerne om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bemærk, at lærlinge- eller elevkontrakter ikke er ordinært arbejde og derfor ikke er omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats.

Nej. Du har som ledig altid pligt til at overtage relevant henvist arbejde (formidlet job) fra jobcenteret eller a-kassen – også selvom du er omfattet af en periode med mindre intensiv indsats. Det henviste arbejde kan for eksempel være et vikarjob.

Uanset fritagelsen under mindre intensiv indsats har du pligt til at oprette et cv, men du skal ikke til cv-samtale i a-kassen i perioden, hvor du er omfattet af mindre intensiv indsats.

​A-kassen skal have dokumentation for, at du er omfattet af mindre intensiv indsats. Eksempelvis kan en kopi af din ansættelsesaftale eller et brev eller e-mail fra din kommende arbejdsgiver være dokumentation for, at du skal begynde et ordinært arbejde på fuld tid inden for de næste 6 uger. Din ansøgning om efterløn eller folkepension kan være dokumentation for, at du vil overgå til efterløn eller folkepension inden for de næste 6 uger. Et brev eller e-mail eller et skærmprint af en sms fra din arbejdsgiver kan være dokumentation for, at du er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.
Det er vigtigt, at du giver a-kassen eller jobcenteret besked, når du ved, at du fx snart skal påbegynde et ordinært arbejde på fuld tid. Så længe a-kassen eller jobcenteret ikke har registreret at du er fritaget, har du pligt til at være aktivt jobsøgende og komme til samtaler m.v.
Det er a-kassen, som skal registrere, at du er omfattet af mindre intensiv indsats, hvis du deltager i a-kasse-forsøget. Hvis du ikke deltager i a-kasse-forsøget, er det jobcenterets opgave at registrere, når du bliver omfattet af mindre intensiv indsats.
Du kan læse mere om de situationer, hvor du er med i a-kasse-forsøget her.