Hvem kan få et uddannelsesløft?

  • Dig, der er fyldt 30 år, og som enten er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan tage en hel erhvervsuddannelse eller særskilte dele af erhvervsuddannelsen.
  • Dig, der er fyldt 30 år og som tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse. Trinnet, som du tidligere har gennemført, skal være færdiggjort, mindst 18 måneder før du må begynde på et nyt trin eller speciale.


Du kan deltage i et uddannelsesløft i form af tilbud om at tage en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge. Du kan fortsætte uddannelsen, efter at din dagpengeperiode er ophørt, enten via voksenlærlingeordningen eller på den ydelse, som du er berettiget til – fx kontanthjælp eller SU.

Mulighed for at tage uddannelse på en forhøjet dagpengesats
Vælger du en uddannelse med god mulighed for job efterfølgende, har du mulighed for at modtage 110 % af din hidtidige dagpengesats under uddannelsen.

Vælger du andre uddannelser, kan du højst modtage 80 % af den maksimale dagpengesats under uddannelsen.

Hvilke uddannelser er omfattet af 110 %-satsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en landsdækkende liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser, hvor der er størst mangel på arbejdskraft.

Listen er ikke bestemmende for, hvilke erhvervsuddannelser du kan tage som uddannelsesløft, men alene, hvilke uddannelser der giver dig mulighed for at modtage den forhøjede dagpengesats.