Det skal du være opmærksom på

  • Jobrettet uddannelse skal gøre dig klar til konkrete jobmuligheder eller jobfunktioner.
  • Du kan have ret til at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 185 timer.
  • Du kan have mulighed for at fortsætte uddannelse fra din opsigelsesperiode som jobrettet uddannelse.
  • Du skal vælge en erhvervsgruppe fra positivlisten. Når du har valgt en erhvervsgruppe kan du frit kombinere kurser fra den valgte erhvervsgruppe.

Jobrettet uddannelse skal gøre dig klar til konkrete jobfunktioner og jobmuligheder. Som ledig har du mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 185 timer.

Du kan vælge et eller flere kurser, som står på Beskæftigelsesministeriets landsdækkende positivliste.

Listen er opdelt i erhvervsgrupper. Du skal vælge, inden for hvilken erhvervsgruppe du ønsker at vælge kurser. Når først du har valgt og fået godkendt et kursus inden for en erhvervsgruppe, er du bundet af den pågældende erhvervsgruppe.

For at deltage i jobrettet uddannelse, skal du være ufaglært, faglært eller have både en kort videregående uddannelse (KVU) og en erhvervsfaglig uddannelse. Din Metalafdeling kan vejlede dig om jobrettet uddannelse. Jobrettet uddannelse skal være afsluttet, inden du har været ledig i 1.443 timer. Er du under 25 år, skal de 6 ugers jobrettet uddannelse dog være afsluttet, inden du har været ledig i 962 timer.

Du får dagpenge under jobrettet uddannelse.

I en forsøgsperiode i 2022 er grænsen på henholdsvis 962 og 1.443 timers ledighed suspenderet.

Det betyder, at i 2022 kan retten til seks ugers jobrettet uddannelse benyttes i hele dagpengeperioden efter udløbet af de første 5 ugers ledighed (karensperioden på 185 timer).


Er du begyndt på en uddannelse i din opsigelsesperiode, kan du muligvis fortsætte med uddannelsen i op til 6 uger som jobrettet uddannelse, mens du er ledig. Det er et krav, at kurset er på positivlisten.

Henvend dig i a-kassen inden første ledighedsdag og søg om, at den del af uddannelsen, som ligger i din ledighedsperiode, kan tages efter reglerne om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du skal udfylde et skema til dokumentation for, at du fortsætter jobrettede uddannelse fra opsigelsesperioden til ledighedsperioden.

Hent skema her

​Du kan søge om befordringsgodtgørelse til at dække dine transportudgifter, mens du deltager i jobrettet uddannelse.

Hent ansøgningsskema til befordringsgodtgørelse

​Ja, du får dagpenge, mens du deltager i jobrettet uddannelse. Jobcenteret betaler kursusgebyrerne.

Hvis du er under 25 år, skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 962 timers ledighed.

Hvis du er 25 år eller derover, skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 1.443 timers ledighed.

I en forsøgsperiode i 2022 er grænsen på henholdsvis 962 og 1.443 timers ledighed suspenderet.

Det betyder, at i 2022 kan retten til seks ugers jobrettet uddannelse benyttes i hele dagpengeperioden efter udløbet af de første 5 ugers ledighed (karensperioden på 185 timer).

​Du skal deltage i en cv-samtale i a-kassen og en jobsamtale på jobcentret, før du kan søge om jobrettet uddannelse.

​A-kassen afgør, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Derfor er det også a-kassen, du skal henvende dig til, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen.

​Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb med de bedste muligheder for at komme i job efterfølgende. Positivlisten opdateres hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

Se positivlisten her

Først skal du vælge en erhvervsgruppe fra positivlisten. Når du har valgt et kursus fra en erhvervsgruppe, er du bundet af denne erhvervsgruppe, men til gengæld kan du frit kombinere de kurser du ønsker fra denne erhvervsgruppe.

Se positivliste

​Du kan deltage i jobrettet uddannelse, hvis:
- Du er helt ledig (ikke supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed)
- Er medlem af en a-kasse
- Har ret til dagpenge
- Er ufaglært eller faglært
- Har både en erhvervsfaglig uddannelse og kort videregående uddannelse.

Hvis du har en uddannelse på højere niveau end dette, har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.