Det skal du gøre

  • Meld dig ind i a-kassen senest 14 dage efter din udlæredato, hvis du ikke var medlem under uddannelsen.
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats.
  • Meld dig ledig på jobnet.dk på første ledighedsdag.

​Al kommunikation fra kommunen, jobcenteret og a-kassen foregår digitalt, og det er dit ansvar at holde dig opdateret. Det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du ikke overholder frister.

Har du problemer med at modtage digital post, skal du straks kontakte kommunen, jobcenteret eller a-kassen. Du kan i særlige tilfælde søge om at blive fritaget for at modtage post digitalt.

Kontakt Metal A-kasse

​Du risikerer 3 ugers karantæne i dagpengene, hvis du har haft arbejde ved siden af dit læreforhold eller dit studie, og du selv siger op. Det gælder også, hvis du siger op i den første måned, efter du har afsluttet din uddannelse, selvom du i den måned ikke har ret til dagpenge. Så er du nemlig selvforskyldt ledig.

Du kan undgå karantæne ved både at sige op og fratræde arbejdet med gældende varsel, inden du bliver optaget i a-kassen. Hvis du får en karantæne, vil den blive afviklet fra det tidspunkt, hvor du opfylder betingelserne for at få dagpenge. En karantæne falder bort, når du efter arbejdets ophør har arbejdet i 185 timer på nyt arbejde, eller hvis du først søger om dagpenge efter 3 måneder.

Vil du beholde dit fritidsjob, mens du er ledig, kan du have mulighed for supplerende dagpenge. Så skal du oplyse på din ledighedserklæring, at du har et deltidsarbejde.

​Har du været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, før din uddannelse slutter, har du ret til dagpenge allerede fra første ledighedsdag. Du får besked fra Metal A-kasse om at vælge, om du ønsker at få dagpenge som lønmodtager eller som nyuddannet. Det skal du gøre senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse.

Vælger du at få dagpenge som lønmodtager, skal du have beregnet en dagpengesats på baggrund af din lønindtægt. Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats.

​Hvis du melder dig ind i a-kassen, senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse, har du ret til dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Som nyuddannet har du mulighed for at medregne din uddannelse i stedet for arbejdstimer til at opfylde beskæftigelseskravet, hvis du melder dig ind seneste 14 dage efter endt uddannelse.

Melder du dig ikke ind senest 14 dage efter endt uddannelse, kan du ikke få ret til dagpenge som nyuddannet. Så skal du først optjene retten ved at være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder og opfylde beskæftigelseskravet på 1.924 løntimer inden for din medlemsperiode.