Opholdskrav

  • Fra 1. januar 2019 har Folketinget indført, at du skal opfylde opholdskravet for at kunne få ret til dagpenge.
  • Inden du melder dig ledig, skal du have opholdt dig i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år.
  • Du skal opfylde opholdskravet, hvis du melder dig ledig og for første gang søger om dagpenge efter 31. december 2018. Eller hvis du vender tilbage som ledig efter at have genoptjent en ny 2-årig dagpengeperiode.
  • Du skal ikke opfylde opholdskravet, hvis du meldte dig ledig og begyndte at modtage dagpenge før 1. januar 2019.

 

EU/EØS-landene er: Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, Irland, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern (den sydlige del), Malta, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen.

Overgangsordning
Opholdskravet indføres gradvist. Så længe skal du have været i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz for at leve op til opholdskravet:
• Ledig i 2019: Sammenlagt mindst 5 år (60 måneder) inden for de seneste 12 år
• Ledig i 2020: Sammenlagt mindst 6 år (72 måneder) inden for de seneste 12 år
• Ledig i 2021 eller senere: Sammenlagt mindst 7 år (84 måneder) inden for de seneste 12 år

 

Tæller ikke som udlandsophold

  • Ansat på et dansk skib.
  • Udsendt som repræsentant for en dansk offentlig myndighed.
  • Arbejdet i udlandet i offentlig dansk interesse, fx som udsendt af militæret.
  • Arbejdet i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.
  • Uddannet dig i udlandet på en erhvervskompetencegivende uddannelse og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du begyndte på uddannelsen.
  • Arbejdet i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udlandsopholdet.

 

​Hvis du har været i udlandet med din ægtefælle, samlever eller registrerede partner, tæller det ikke med i opholdskravet, hvis han/hun lever op til årsagerne herunder.

- Ansat på et dansk skib.

- Udsendt som repræsentant for en dansk offentlig myndighed.

- Arbejdet i udlandet i offentlig dansk interesse, fx som udsendt af militæret.

- Arbejdet i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab.

- Uddannet i udlandet på en erhvervskompetencegivende uddannelse og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du begyndte på uddannelsen.

- Arbejdet i udlandet som forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed og har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før udlandsopholdet.

I skal dog have haft fælles bopæl både inden udrejsen og under udlandsopholdet for at kunne sidestille udlandsopholdet med ophold i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Har du gennemført en integrationsuddannelse (IGU), gælder opholdskravet ikke for dig. Vi skal modtage en skriftlig anmodning fra dig om optagelse på baggrund af din IGU senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Er du Det kan sidestilles med ophold i Danmark, hvis du har været ansat på et dansk skib. Der er tale om et dansk skib, hvis skibet er registreret i det internationale skibsregister (DIS), det almindelige skibsregister (DAS), har fartøjsfortegnelsen (FTJ) eller ikke er registreringspligtig, men anses for danske efter søloven.

Som skibsansat kan du kun medregne den faktiske ansættelsestid, som fremgår af søfartsbøgerne. Er du rederiansat, styrmand, kaptajn eller lignende med funktionærlignende ansættelse, kan du medregne hele ansættelsesforholdet. Flydende boreplatforme betragtes som skibe. Dokumentation for hyre på et dansk skib kan fx være søfartsbøger, hyrekontrakter og lønsedler.

Har du som barn opholdt dig i udlandet, tæller ikke med i opholdskravet, fordi det kan sidestilles som et ophold i Danmark, Grønland og Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz, hvis du har været i et af de lande i sammenlagt mindst 7 år, før du fyldte 18 år.

Det går ikke udover opholdskravet, hvis du holder ferie uden for Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Så længe du er registreret med bopæl i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet EU/EØS-land eller Schweiz, tæller ferier uden for disse lande ikke som et udlandsophold.