Det skal du gøre

 • Være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.
 • Have bopæl og ophold i Danmark.
 • Være rask og parat til at påtage dig et job.
 • Aktivt søge job.
 • Være seriøs og realistisk i din jobsøgning.
 • Kunne overtage job med 1 dags varsel.

 • Læse din post hver dag i din digitale postkasse (Min postkasse) på danskmetal.dk og Min side på jobnet.dk.
 • Lægge dit CV ind på jobnet.dk senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt jobnet.dk som ledig.
 • Selv booke dine samtaler med a-kassen og jobcenteret eller anden aktør, når du bliver bedt om det.
 • Møde og deltage, når a-kassen jobcentret eller anden aktør indkalder dig til samtaler, møder, aktiviteter eller tilbud.
 • Straks give besked til a-kassen og jobcentret, hvis du flytter til en anden adresse, også hvis det kun er midlertidigt.

 • Have pasningsmuligheder for dine børn.

Det kan have betydning for din ret til dagpenge, hvis du har børnepasningsproblemer.

Som ledig dagpengemodtager skal du kunne overtage arbejde med dags varsel og på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det indebærer bl.a., at der ikke må være faktiske eller retlige hindringer for at kunne overtage arbejde. Faktiske hindringer kan for eksempel være manglende pasningsmulighed af børn inden for daginstitutionens åbningstid.

Du må ikke forbeholde din arbejdskraft for visse tidspunkter. Som ledig dagpengemodtager skal du kunne overtage arbejde, der ligger når som helst på døgnet og i ugen, herunder om natten eller i weekenden, alt efter hvad der er normalt inden for de enkelte faglige områder.

Du skal give jobcenteret besked, hvis du ikke kan arbejde på visse tider som følge af, at du ikke kan få passet dine børn. Du skal give jobcenteret besked, når du ikke længere har børnepasningsproblemer.

Hvis du kun har børnepasningsproblemer uden for daginstitutionernes åbningstid, kan du anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis der er stillinger nok, som du kan overtage.

Du skal give besked til jobcenteret senest på tidspunktet for udeblivelsen, hvis du er forhindret i at deltage i en samtale eller aktivitet, som jobcenteret eller a-kassen har indkaldt dig til, eller hvis du er forhindret i at deltage i et tilbud fra jobcenteret og dette skyldes, at du har fået et børnepasningsproblem.

Selvom du deltager i en aktivering (et tilbud), skal du være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Jobcenteret kan dog fravige kravet om, at du skal være aktivt jobsøgende, hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at du kan opnå fast beskæftigelse. Det kan fx være, hvis du har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen.

Hvis du bliver fritaget for at være aktivt jobsøgende af jobcenteret, skal jobcenteret give a-kassen besked.

​Al kommunikation fra kommunen, jobcenteret eller a-kassen foregår digitalt, og det er dit ansvar at holde dig opdateret. Det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du ikke overholder frister.

Har du problemer med at modtage digital post, skal du straks kontakte kommunen, jobcenteret eller a-kassen. Du kan i særlige tilfælde søge om at blive fritaget for at modtage post digitalt.

​Du må gerne opholde dig på en anden adresse (i Danmark) end din faste bopæl. Husk at melde midlertidig adresseændring til både jobcenteret og a-kassen. Vær opmærksom på, at omadresseret post kan være længere tid om at nå frem til dig. Du skal kunne tjekke din post og din mail hver dag.

​Du har større mulighed for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med offentlig transport. Efter 3 måneder skal du være villig til at bruge mere end 3 timer på transport.

​Meld dig syg på ”Min side” på jobnet.dk på din første sygedag. De første 14 dage får du udbetalt dagpenge. Derefter får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Deltager du i tilbud fra jobcentret, skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted. Er du i løntilskud, er det kun arbejdsgiveren, som skal have besked. Husk også at melde dig rask på jobnet.dk.

Meld dig syg på jobnet.dk

Meld din ferie med 14 dages varsel på jobnet.dk. Søg derefter selv om feriedagpenge på Metal A-kasse. 

Søg feriedagpenge på Metal A-kasse

​Du må kun rejse til udlandet på dagpenge, hvis du har meddelt det som ferie til a-kassen. Du må dog gerne tage på endagstur til fx Tyskland, når bare du rejser ud og hjem samme dag. Så skal du bare tjekke din post og din mail for mødeindkaldelser. Har du indgået aftale om en jobsamtale med en arbejdsgiver i udlandet, kan du rejse i op til 5 dage. Husk at give besked til a-kassen og jobcenteret før rejsen.

​Du har pligt til at booke og møde op til samtaler og deltage i aktiviteter, som a-kassen, jobcenter eller anden aktør beder dig om. Du kan miste dine dagpenge i en periode, hvis du ikke møder op og deltager.

​Tilmeld dig jobnet.dk igen fra det tidspunkt, hvor du ønsker at få udbetalt dagpenge.

​Det er vigtigt, at du hver uge søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Du skal registrere det antal søgte job i jobloggen, som du har aftalt med a-kassen. Er der ingen opslåede job, der matcher dine kompetencer og kvalifikationer, så søg uopfordret.

Vurderer a-kassen, at du ikke søger nok job, får du en fristperiode til at vise, at du søger nok job. I værste fald vil a-kassen vurdere, at du ikke er til rådighed. Så kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 276 timers lønarbejde inden for en periode på 12 uger som uge- eller 14-dages lønnet. Er du månedslønnet, skal du have 300 arbejdstimer inden for en periode på 3 måneder.

​Du mister dine dagpenge, hvis du ikke står til rådighed. Har du ikke stået til rådighed, kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 276 timers lønarbejde inden for en periode på 12 uger som uge- eller 14-dages lønnet.

Er du månedslønnet, skal du have 300 arbejdstimer inden for en periode på 3 måneder.

Er a-kassen i tvivl om din rådighed, får du en frist på en måned til at vise, at du opfylder kravene om at stå til rådighed.