Det skal du gøre

  • Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk. Dit CV skal være godkendt på jobnet.dk.
  • Søg aktivt job og søg flere job hver uge. Vær seriøs og realistisk i din jobsøgning.
  • Tjek dine jobforslag på jobnet.dk minimum hver 7. dag. Du skal læse din post og dine mails hver dag.
  • Book og deltag i alle møder og aktiviteter, som a-kassen, jobcenteret eller anden aktør beder dig om.
  • Du skal kunne starte på et fuldtidsjob med dags varsel. Sørg for pasningsmulighed for dine børn.
  • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. Giv altid besked til a-kasse og jobcenter, hvis du flytter. Også hvis det kun er midlertidigt.

​Al kommunikation fra kommunen, jobcenteret eller a-kassen foregår digitalt, og det er dit ansvar at holde dig opdateret. Det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du ikke overholder frister.

Har du problemer med at modtage digital post, skal du straks kontakte kommunen, jobcenteret eller a-kassen. Du kan i særlige tilfælde søge om at blive fritaget for at modtage post digitalt.

​Du må gerne opholde dig på en anden adresse (i Danmark) end din faste bopæl. Husk at melde midlertidig adresseændring til både jobcenteret og a-kassen. Vær opmærksom på, at omadresseret post kan være længere tid om at nå frem til dig. Du skal kunne tjekke din post og din mail hver dag.

​Du har større mulighed for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område. De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med offentlig transport. Efter 3 måneder skal du være villig til at bruge mere end 3 timer på transport.

​Meld dig syg på ”Min side” på jobnet.dk på din første sygedag. De første 14 dage får du udbetalt dagpenge. Derefter får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen.

Deltager du i tilbud fra jobcentret, skal du også melde dig syg til din arbejdsgiver eller dit uddannelsessted. Er du i løntilskud, er det kun arbejdsgiveren, som skal have besked. Husk også at melde dig rask på jobnet.dk.

Meld dig syg på jobnet.dk

Meld din ferie med 14 dages varsel på jobnet.dk. Søg derefter selv om feriedagpenge på Metal A-kasse. 

Søg feriedagpenge på Metal A-kasse

​Du må kun rejse til udlandet på dagpenge, hvis du har meddelt det som ferie til a-kassen. Du må dog gerne tage på endagstur til fx Tyskland, når bare du rejser ud og hjem samme dag. Så skal du bare tjekke din post og din mail for mødeindkaldelser. Har du indgået aftale om en jobsamtale med en arbejdsgiver i udlandet, kan du rejse i op til 5 dage. Husk at give besked til a-kassen og jobcenteret før rejsen.

​Du har pligt til at booke og møde op til samtaler og deltage i aktiviteter, som a-kassen, jobcenter eller anden aktør beder dig om. Du kan miste dine dagpenge i en periode, hvis du ikke møder op og deltager.

​Tilmeld dig jobnet.dk igen fra det tidspunkt, hvor du ønsker at få udbetalt dagpenge.

​Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. dag, vil du blive mindet om, at du skal tjekke dem inden for en frist på 7 dage. Gør du ikke det, vil du blive afmeldt som ledig. Tredje gang du inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, bliver du afmeldt som ledig uden varsel. Du kan ikke få dagpenge, hvis du bliver afmeldt.

​Det er vigtigt, at du hver uge søger alle de job, som du kan varetage, både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Du skal registrere det antal søgte job i jobloggen, som du har aftalt med a-kassen. Er der ingen opslåede job, der matcher dine kompetencer og kvalifikationer, så søg uopfordret.

Vurderer a-kassen, at du ikke søger nok job, får du en fristperiode til at vise, at du søger nok job. I værste fald vil a-kassen vurdere, at du ikke er til rådighed. Så kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 276 timers lønarbejde inden for en periode på 12 uger som uge- eller 14-dages lønnet. Er du månedslønnet, skal du have 300 arbejdstimer inden for en periode på 3 måneder.

​Du mister dine dagpenge, hvis du ikke står til rådighed. Har du ikke stået til rådighed, kan du først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mere end 276 timers lønarbejde inden for en periode på 12 uger som uge- eller 14-dages lønnet.

Er du månedslønnet, skal du have 300 arbejdstimer inden for en periode på 3 måneder.

Er a-kassen i tvivl om din rådighed, får du en frist på en måned til at vise, at du opfylder kravene om at stå til rådighed.