Dine muligheder

  • Du kan deltage i jobrettet uddannelse (godkendes af a-kassen)
  • Du kan deltage i anden undervisning (godkendes af a-kassen)
  • Du kan deltage i uddannelsesforløb og kurser i form af aktivitet i Min plan (godkendes af jobcenter eller anden aktør)

​Kontakt jobcenteret eller anden aktør. De vurderer, om et uddannelsesforløb eller kursus skal være en del af indsatsten i Min plan. Det gør de ud fra, hvilke jobmuligheder uddannelsen kan give dig.

​Udover jobrettet uddannelse har du også mulighed for at deltage i følgende typer undervisning/kurser:
- Uddannelse under 20 lektioner pr. uge (må ikke være SU-berettiget som fuldtidsuddannelse).
- Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 lektioner om ugen.
- Undervisning svarende til folkeskolens 8. – 10. klassetrin.
- Aftenskoleundervisning eller lignende kurser i op til 2 uger. Du kan dog ubegrænset deltage i traditionel aftenskoleundervisning, der ikke er kompetencegivende og andre "hobbyprægede" kurser.
- Kurser med en varighed på op til 2 uger, der har til formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Kurset skal være arrangeret af din faglige organisation, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør.
- Kurser udbudt under åben uddannelse op til 6 lektioner pr. uge inden for de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Er du under 30 eller over 60 år, skal det være inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode. Kurset må ikke være en del af en ny uddannelse, og du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
- Højskoleundervisning inden for de første 6 måneder af din ledighedsperiode, hvis du er under 25 år.
- Undervisning efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage. Du skal dog være fyldt 25 år og have haft mindst 30 timers lønarbejde om ugen i 2 år før ledigheden samtidig med, at du har deltaget i uddannelsen. Du kan så få dagpenge i 444 timer i resten af studieforløbet. Du må ikke være selvforskyldt ledig.

Før du begynder på en uddannelse, skal a-kassen godkende, at du har ret til dagpenge, mens du deltager i uddannelsen. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende, mens du deltager i uddannelsen, og du skal deltage i samtaler og aktiviteter, som a-kassen, Jobcenteret eller anden aktør indkalder dig til.

​Ja, du kan godt søge om befordringsgodtgørelse, mens du deltager i jobrettet uddannelse.

Søg om befordringsgodtgørelse

​Ja. Hvis du er begyndt på en uddannelse i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag. Det er dog en forudsætning, at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse, og at du er omfattet af målgruppen for jobrettet uddannelse. Spørg Metal A-kasse, hvis du er i tvivl.

Kontakt Metal A-kasse

​På positivlisten kan du se alle de kurser og uddannelsesforløb, der er godkendt af Beskæftigelsesministeriet. Dansk Metal har lavet et samlet overblik over de kurser, der er relevante for ledige medlemmer af Dansk Metal.

Se hvilke kurser, der er relevante for dig

​Du skal stå til rådighed for henvist arbejde, men du behøver ikke at være aktivt jobsøgende i perioden med jobrettet uddannelse. Du skal altså kunne starte på et nyt job med dags varsel.

Jobrettet uddannelse skal gøre dig klar til konkrete jobfunktioner og jobmuligheder. Som ledig har du mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger.

I en 2-årig forsøgsperiode fra den 1. marts 2017 – 28. februar 2019, har du mulighed for at starte en lang række kurser allerede fra første ledighedsdag.

Det drejer sig om kurser, der er særligt relevante for arbejdsmarkedet. Specielt inden for erhvervsgruppen: Jern, metal og auto er der mange kurser, du kan starte på allerede fra første ledighedsdag. Disse kurser er på positivlisten markeret med en *.

Du kan vælge et eller flere kurser, som står på Beskæftigelsesministeriets landsdækkende positivliste.
Listen er opdelt i erhvervsgrupper. Du skal vælge, inden for hvilken erhvervsgruppe du ønsker at vælge kurser. Når først du har valgt og fået godkendt et kursus inden for en erhvervsgruppe, er du bundet af den pågældende erhvervsgruppe.

For at deltage i jobrettet uddannelse, skal du være ufaglært, faglært eller have både en kort videregående uddannelse (KVU) og en erhvervsfaglig uddannelse. Din Metalafdeling kan vejlede dig om jobrettet uddannelse. Jobrettet uddannelse skal være afsluttet, inden du har været ledig i 9 måneder. Er du under 25 år, skal de 6 ugers jobrettet uddannelse dog være afsluttet, inden du har været ledig i 6 måneder.
Du får dagpenge under jobrettet uddannelse.