Betingelserne er:

  • at du endnu ikke har nået efterlønsalderen den 1. januar 2022
  • at du fravælger efterlønsordningen i forbindelse med din anmodning om den kontante og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget
  • at a-kassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Du kan tidligst ansøge om at få udbetalt dit efterlønsbidrag den 1. januar 2022.

Der svares en afgift på 30 pct. af efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales.

Inden udgangen af 2021 vil Metal A-kasse udsende et brev til de medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen, og som ikke vil have nået efterlønsalderen den 1. januar 2022, med information om, hvordan de kan ansøge om at få efterlønsbidragene udbetalt kontant og skattefrit.