Krænkende handlinger fra kunder er vold

Vold

heroImage

Vold mod ansatte fra kunder, brugere, elever, patienter og lignende

Krænkende handlinger der udøves af brugere, kunder, elever, patienter eller lignende, betegner Arbejdstilsynet som arbejdsrelateret vold.

Det omfatter:

  1. fysisk vold, herunder røveri og
  2. psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane.

Den slags handlinger mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere er krænkende handlinger.

Arbejdsrelateret vold kan også finde sted uden for arbejdstiden.

Virksomhederne skal lave en vurdering af om der er risiko for vold som udspringer af arbejdet. Hvis der er det, skal de arbejdssteder, hvor der er risiko, indrettes så der er mulighed for, at den udsatte medarbejder  kan komme i sikkerhed.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de medarbejdere som kan blive udsat for vold vejledes i, hvordan de skal  håndtere eventuelle episoder også hvis de sker udenfor arbejdstiden. Det skal også omfatte tilbud om bistand til at politianmelde episoden.

Vold er omfattet af Straffelovens § 244:

"Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år."

Vold er derfor også en sag for politiet.

Læs mere om arbejdsrelateret vold i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.