Bliv mentor og gør en forskel for en elev eller lærling

Vi søger faglærte, der vil være mentorer for kvindelige elever eller lærlinge. Som mentor kan du nemlig være med til at sikre, at flere kvinder fuldfører uddannelsen.

​Er man den eneste kvinde på sin uddannelse eller praktiksted, kan en mentor give god støtte og opbakning.

Det kan være en god hjælp at kunne tale fagligt med én, som ikke er ens kollega eller chef. Og måske én, der endda selv har prøvet at være eneste kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads.

Nogle kvinder oplever, at de skal arbejde ekstra hårdt for at blive fagligt anerkendt – simpelthen fordi, de er kvinder på en arbejdsplads eller erhvervsskole med flest mænd.

Derfor søger vi faglærte mentorer, der kan give god faglig sparring til kvindelige elever og lærlinge.

Som mentor hjælper du med at

  • Faglig sparring.
  • Udveksle erfaring og give gode tips til at håndtere svære situationer.
  • Motivere ved at fejre succeser og gode oplevelser.
  • Lytte.

Hvad kræver det?

  • I mødes 1 gang om måneden enten fysisk, over telefonen eller online.
  • Du får en introduktion til at være mentor.
  • 1-6 måneders engagement. Du og din mentee bestemmer selv, om I vil fortsætte med at mødes.

Ni ud af ti elever på erhvervsskolerne i Danmark går på en kønsdomineret uddannelse, altså en uddannelse, hvor der er flest af ét køn. Det viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Frafaldet blandt de underrepræsenterede elever er enormt højt.

Blandt kvinder på mandsdominerede uddannelser har kvinderne 74 pct. øget frafald, mens mænd på kvindedominerede uddannelser har 38 pct. øget frafald. Eleverne dropper ud, fordi de ikke trives i den markante kønsopdeling.

Eleverne oplever unødvendigt fokus på deres køn, ubehagelig omgangstone og eksklusion – og mange af dem føler sig isolerede og mangler nogen at tale med om udfordringerne. Det kan – og vil – vi i Dansk Metal gøre noget ved!