Arbejde på/i højvoltsbatteriet på elbiler

Når du arbejder på højvoltsbatterier, skal du være specialuddannet og være opmærksom på den særlige risiko ved arbejde under spænding.

Arbejdsopgaver på eller i højvoltsbatteriet er arbejde under spænding og kræver specialuddannelse.

Der er stor risiko forbundet med at arbejde på eller i højvoltsbatterier. De mange forskellige komponenter skal behandles med både forståelse og respekt. Arbejde på batteripakkerne skal altid udføres efter producentens vejledning.

Du skal både kunne håndtere det elektriske kredsløb, da arbejdet foregår under spænding, og du skal tage den kemiske håndtering af batteripakken i betragtning.

Kravene til arbejde i eller på højvoltsbatteriet kan variere fra producent til producent. Derfor er det kun kvalificeret personale med tilstrækkelig uddannelse i at håndtere risici ved arbejdet, der må udføre denne type reparationer.

Se også afsnittet om kvalifikationer og uddannelse på side 25 i vejledningen om el- og hybridbiler.

Huskeliste

 • Risici og udfordringer
  Der er altid spænding på batteriet og det kan ikke afbrydes
  Der er risiko for at få elektrisk stød ved kontakt med ledende dele
  Der kan opstå lysbuer eller kortslutning, hvis to ledende dele forbindes direkte eller kommer for tæt på hinanden
  Arbejde med metalgenstande eller metalværktøj giver risiko for kortslutning eller lysbuer
 • Håndtering
  Du skal:
  Være kvalificeret til opgaven
  Foretage en risikovurdering
  Iføre dig personlige værnemidler
  Bruge isoleret eller isolerende værktøj
  Husk: I skal være to personer til stede