Private virksomheder med op til 100 ansatte kan få tilskud til bedre arbejdsmiljø

Nu kan flere virksomheder få tilskud til bedre arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpuljen udvides, så private virksomheder med op til 100 ansatte på samme produktionsenhed og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte også fremover kan søge puljen.

Ændringen betyder, at private virksomheders produktionsenheder (p-enheder) med op til 100 ansatte fremover også kan søge puljen – også selvom produktionsenheden er en del af en større virksomhed med flere end 100 ansatte under samme CVR-nummer. Det afgørende er at produktionsenheden har sit eget p-nummer, og at der ikke er flere end 100 ansatte på det p-nummer. Hidtil har kun private virksomheder med op til 50 ansatte under samme CVR-nr. kunnet søge.

Ændringerne betyder også, at offentlige arbejdspladser med mellem 1 og 50 ansatte kan søge puljen.

Ændringerne træder i kraft den 20. april 2022.

Der kan søges om tilskud til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsulykker, støj, støv og kemiske påvirkninger.

Det drejer sig om tilskud til:

  • Rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller arbejdsmedicinske klinikker
  • Sundhedsfremme via fysisk træning i arbejdstiden
  • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø

Puljen deles op, så 75 pct. af puljemidlerne øremærkes til private virksomheder.

For at gøre det nemt at søge om tilskud har den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Avidenz udarbejdet et katalog med projektforslag, som virksomhederne kan gennemføre i samarbejde med Avidenz, og som Avidenz kan hjælpe med at søge om tilskud til.

Du finder kataloget her

Pengene uddeles efter et først-til-mølle-princip, og virksomhederne vil også kunne få tilskud til konsulentbistand til at udfylde ansøgningsskemaet, og til at aflevere en rapport om projektet bagefter.

Kontakt Avidenz hvis I vil høre mere om, hvordan et projektforløb kan sammensættes på jeres arbejdsplads:

Avidenz.dk
Telefon 66 17 34 55
E-mail: info@avidenz.dk

Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Avidenz drives af et samarbejde mellem Dansk Metal, 3F, Blik & Rør, HK og arbejdsgiverforeningen Tekniq-Arbejdsgiverne. Læs mere om Avidenz her.

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Jan Toft Rasmussen, Faglig Sekretær i Dansk Metal, telefon: 23 29 69 47, e-mail: jatr@danskmetal.dk.