Fede fordele med fritvalgsordning

Du får ekstra penge til ferie, børneomsorgsdage, pension eller seniorfridage med en fritvalgsordning. Se her, hvad du kan bruge den til.

Hvem har ret til fritvalgsordning?

 • Du har automatisk en fritvalgsordning, hvis du er omfattet af en af Dansk Metals overenskomster på det private område.
Husk at give din arbejdsgiver besked inden 1. april, hvis du vil bruge pengene fra din fritvalgskonto til pension eller seniorordning eller hvis du hellere have udbetalt dine feriefridage i stedet for at holde fri.

Brug fritvalgsordningen til

 • Ekstra løn ved fritid (ferie, feriefridage eller søgnehelligdage).
  Giv din arbejdsgiver besked inden 1. april, hvis du hellere vil sætte pengene for feriefridagene ind på fritvalgskontoen i stedet for at holde fri.
 • Seniorordning.
  Giv din arbejdsgiver besked inden 1. april.
 • Ekstra indbetaling til pension.
  Giv din arbejdsgiver besked inden 1. april.
 • 2 børneomsorgsdage.
  Giv din arbejdsgiver besked, når behovet opstår.

Hvad er en fritvalgsordning?

En fritvalgsordning sikrer dig en ekstra opsparing hver måned, som din arbejdsgiver indbetaler til.

På de fleste af Dansk Metals overenskomster sætter din arbejdsgiver hver måned en procentdel af din løn ind på en fritvalgskonto, som tilhører dig.

Procentdelen er pr. 1. marts 2017 på 2,7 % og pr. 1. marts 2018 på 3,4 % og pr. 1. marts 2019 på 4 % (gælder for Industriens Overenskomst).

Se på din lønseddel, hvor meget der står på din fritvalgskonto.

Inden det nye ferieår starter, skal du fortælle din arbejdsgiver, hvad du vil bruge pengene på din fritvalgskonto til. Giver du ikke besked, bliver pengene blot stående på kontoen. Du mister dem altså ikke.

Fritvalgsordninger kan være forskellige i overenskomsterne. Så spørg din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling, hvis du er tvivl.