Forrygende forhandling sætter tiltrængt fokus på IT-branchen

Efter otte intense måneder har Dansk Metal forhandlet sig frem til en overenskomst for næsten 100 IT-supportere i virksomheden IT Relation. Branchen skal have mere opmærksomhed, mener Egon Nykjær, der er afdelingsformand i Metal Herning.

Hvem tog initiativet til at forhandle om en overenskomst? 

– Det gjorde vi her hos Metal Herning. Vi har været i kontakt med IT Relation for nogle år tilbage, hvor det desværre løb lidt ud i sandet. Denne gang var vi opsatte på at ændre ved det faktum, at næsten 100 af vores medlemmer arbejdede uden en overenskomst. Det ville vi simpelthen ikke acceptere.

Egon Nykjær påpeger, at det er forskelligt, om det er medlemmerne eller Dansk Metal, som tager initiativ. I dette tilfælde er hovedsædet og størstedelen af IT Relations medlemmer – ca. 40 – tilknyttet lokalafdelingen i Herning.

– Vi lagde ud med at tage fat i medlemmerne for at informere dem om fordelene ved en overenskomst. Der var heldigvis bred opbakning, og det førte til et formelt overenskomstkrav, som vi sendte til IT Relation i starten af 2022.

Ved overenskomstforhandlinger er det vigtigt med en god forhåndsdialog med medlemmerne, og Egon Nykjær og hans kolleger fik gradvist kortlagt deres sag – man skal inddrage medlemmernes overvejelser fra start.

Er der også blevet lyttet til medarbejderne under forhandlingerne?

– Nej, forhandlingerne er altid et fortroligt rum. De blev naturligvis informeret om, at vi fremsendte overenskomstkravet. Det tog godt otte måneder at nå til en underskrift, og nogle af medlemmerne har efterlyst en status undervejs. Det er et dilemma, for et lukket forhandlingsrum er et vilkår for at opnå det bedste resultat.

IT Relation har haft omstruktureringer, skiftet ejerskab og gennemgået flere ændringer, som har haft indflydelse på forhandlingerne. De overordnede rammer faldt på plads i sommeren 2022, og aftalen blev underskrevet få dage før deadline 1. november 2022.

Hvordan forløb processen i grove træk?

– Der blev presset lidt på i den indledende fase fra vores side, men da vi kom ud af starthullerne, var det en fornuftig proces, som endte med en tiltrædelse til Industriens Overenskomst. Den kommer til at have stor betydning for medarbejdernes pensionsforhold, arbejdstid og fritvalgskonto. Det er desuden vigtigt, at vi følger med den rivende udvikling i IT-branchen.

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på IT-branchen?

– Det er der flere årsager til: Det er en hastigt voksende medlemsgruppe, hvor vi ikke har haft tradition for at forhandle særlig mange overenskomster. IT-supporter-uddannelsen er en af de større i Dansk Metal, og det er officielt vedtaget, at der skal sættes mere ind her.

Egon Nykjær pointerer, at IT-supporterne skiller sig ud fra klassiske håndværkerfag som smed eller mekaniker, men de er optaget af præcis det samme: Gode, stabile og retfærdige arbejdsvilkår.

3 råd fra Egon til dig, som ønsker en overenskomst

  • Tag en snak med dine kolleger om jeres arbejdsforhold: Er de også utilfredse, og hvad vil de gerne have ændret? Hvis I når frem til enighed, har arbejdsgiveren sværere ved at gå imod jer
  • Ræk ud til din lokalafdeling – vi er her for at skabe gode arbejdsliv for vores medlemmer. Her kan du få vigtig information om dine rettigheder og det videre forløb
  • Vær tålmodig. At forhandle overenskomster kan være en langsommelig proces, som trækker ud, men formentlig er resultatet værd at vente på