Arbejder du i industrien? Her er dine nye fordele i OK23

Arbejder du under industriens overenskomster? Se her, hvilke forbedringer i OK23 du får glæde af, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

✔️ Mere på Fritvalgskontoen: Indbetalingen til din Fritvalgskonto stiger med 2 % - fra 7 % til 9 %. 

Mere arbejdsgiverbetalt pension 
✔️ Din arbejdsgivers bidrag til pension stiger med 2 % - fra 8 % til 10 %. 
Dit eget bidrag til pension falder tilsvarende med 2 %. Det betyder, at du får 2 % mere udbetalt i løn hver måned. Du opsparer fortsat 12 % i pension.

Stigning af mindsteløn
✔️ Mindstelønnen stiger med 9 kr. i timen. 
Historisk set har en stigning af mindstelønnen haft en afsmittende effekt ift. de lokale lønforhandlinger. Så det er også positivt for dig, der ikke arbejder på mindsteløn. 

Stigning af tillæg for overarbejde og genebetalinger 
✔️Tillæg for overarbejde stiger med samlet 6,5 %, og øvrige genebetalinger stiger samlet med 8 %.

Højere tilskud til selvvalgt uddannelse 
✔️ Du får nu 100 % af din løn i tilskud under din selvvalgte uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 %.

Ny funktion 
✔️ Uddannelsesrepræsentant: Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads er enige, kan de sammen udpege en uddannelsesrepræsentant. Det er en fordel for dine muligheder for efter- og videreuddannelse.


Til dig, der har en TR

Styrkelse af lokale lønforhandlinger 
✔️ Tillidsrepræsentanter får nu ret til indsigt i virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold. Det giver din tillidsrepræsentant bedre kort på hånden.

Det giver fx din tillidsrepræsentant bedre kort på hånden ved de lokale lønforhandlinger, da tillidsrepræsentanten nu har de samme oplysninger at forhandle ud fra som din chef.

Bedre mulighed for organisering 
✔️ Aftalen giver tillidsrepræsentanten ret til at mødes med nye kolleger til en snak om organisering og de lokale forhold på arbejdspladsen.


Til dig, der ikke har en TR
Nemmere at få en tillidsrepræsentant 
✔️ Det er nu blevet nemmere at få en tillidsrepræsentant ift. tidligere.
I kan fremover vælge en tillidsrepræsentant, hvis I er 5 medarbejdere under industriens overenskomster på en virksomhed/i en afdeling.

Tidligere skulle I være 6. For Industriens Funktionæroverenskomst kan man også vælge en tillidsrepræsentant, selvom man er mindre end 5 medarbejdere i en virksomhed/afdeling, hvis det kan aftales med ledelsen.

Valg af tillidsrepræsentant i arbejdstiden
✔️ Nu står der også tydeligt i overenskomsten, at valg af tillidsrepræsentant kan foregå i arbejdstiden. Dette aftales lokalt.


Til dig, der er forælder
Forlængelse af barsel 
✔️ Orlov med fuld løn bliver forlænget med 4 uger – fra 32 uger til 36 uger. Af de ekstra uger er 2 uger er til deling mellem forældrene, og 2 uger er til faren/den anden forælder. 

Højere pensionsbidrag til dig, der er mor 
✔️ Der er med OK23 nu et væsentligt højere pensionsbidrag til moren under de første 10 ugers barsel. Det betyder, at du på barsel optjener mere til din pension end tidligere og dermed er bedre stillet med din pensionsopsparing på den lange bane.


Til dig, der er lærling
Højere mindstebetalingssatser 
✔️ Lærlinges mindstebetalingssatser stiger med 8 % i overenskomstperioden. Overarbejdssatser og tillæg stiger også.

Mere arbejdsgiverbetalt pension 
✔️ Fra du fylder 18 år og frem til du fylder 20 år, vil fordelingen for indbetalingen fortsat være 4 % fra arbejdspladsen og 2 % fra dig. 

Er du fyldt 20 år, vil din arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1 juni 2023 fra 8 % til 10 %, mens dit bidrag sættes ned fra 4 % til 2 %. Den samlede pensionsindbetaling er stadig 12 %, men fordelingen ændres, så du får 2 % oveni din løn end hidtil. 


Praktisk om forliget ved OK23
Hvor længe gælder industriens overenskomst, hvis den bliver stemt igennem? 
Aftalen er 2-årig og gælder fra den 1. marts 2023 til den 1. marts 2025, hvis den bliver stemt igennem. Den er gældende for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse overenskomster gælder direkte for ca. 230.000 medarbejdere og ca. 6.000 virksomheder.
 
Hvornår skal jeg stemme om overenskomsten?
Lige nu er de andre områder, fx byggeriet, transport og butiksområdet, i gang med at forhandle deres overenskomster i hus. Når deres forlig er landet, så skal du og dine kolleger til urafstemning om Industriens Overenskomster.

Det er dig som medlem, som har det endelige ord. Det er dine arbejdsforhold og dermed din hverdag, det handler om. Du får besked på mail, når online-afstemningen starter.

Hvis det bliver et ja til overenskomsterne, træder de i kraft fra den 1. marts 2023.

Hvis det bliver et nej til overenskomsterne, kommer der konflikt. Sker det, vil du høre fra os.