Giv erhvervsuddannelserne et tiltrængt løft NU!

De danske erhvervsuddannelser skal forbedres, så vi kan få flere faglærte til at løfte den grønne omstilling.

Respekt for de unge, som vælger en erhvervsuddannelse, for det er ikke altid det lette valg i dagens Danmark til trods for, at erhvervsuddannelserne fører til høj beskæftigelse, løn under uddannelse og står helt centralt i den grønne omstilling. Men respekt gør det ikke alene. Unge og voksne, som vælger den vej, skal møde tidssvarende udstyr og dygtige, motiverede undervisere. Undervisere, som følger med i udviklingen og kender både brancherne og de metoder og teknikker, der bruges i dag.

For vi har kort sagt ikke råd til at tabe lærlinge og elever, fordi kvaliteten halter. Og vi har ærligt talt heller ikke råd til de afledte konsekvenser, hvor dårlige oplevelser blandt lærlinge og elever og virksomheder afholder andre fra at søge eller tilbyde en læreplads. Hver 6. elev på teknologi, byggeri og transport på hovedforløbet er utilfredse med erhvervsskolernes lokaler, udstyr og værktøj. Det er alt for mange i lyset af, at hver eneste faglært kommer til at gøre en forskel i fremtiden.

For Danmark har brug for mange flere faglærte bl.a. til den grønne omstilling. Hvis vi skal nå i mål – og det er vi bare nødt til – skal vi være ambitiøse på uddannelsernes vegne. Det kræver mod og resolut handling på mange fronter. Erhvervsuddannelserne på erhvervsskolerne skal være så attraktive, at de tiltrækker langt flere unge og voksne til uddannelserne, og giver endnu flere virksomheder mod på at tage en lærling eller elev til. Der skal foretages reelle og varige investeringer i erhvervsuddannelsernes faglige miljø – der skal være tidssvarende og relevant udstyr, fagligt (og pædagogiske) skarpe undervisere og gode rammer for undervisningen.

Det gælder heldigvis for de fleste lærlinge og elever, at de er stolte af det fag, de har valgt, stolte af de faglige kompetencer, som de har fået, stolte over den virksomhed, som de er en del af, og de trives på deres skole.

Derfor fortjener de også, at vi viser vores respekt ved at sætte spot på uddannelsernes betydning for hele samfundet og ved at sikre optimale rammer på erhvervsuddannelserne for alle lærlinge og elever og på alle skoler.

Derfor foreslår vi:

Bæredygtig økonomi

Taxametertilskuddene til erhvervsuddannelserne skal løftes markant og varigt. Situationen kalder på langsigtede og holdbare løsninger, tilpasset den enkelte skoles virkelighed. Investeringer i udstyr og lærerkvalifikationer kræver lang tidshorisont og overskud til at tænke langsigtet.

Undervisere i topklasse

Dygtige og motiverede undervisere er alfa og omega på enhver uddannelse. Derfor skal der investeres langt mere i faglig efteruddannelse af erhvervsuddannelseslærere f.eks. i form af praktikforløb på virksomheder. Krav om pædagogisk diplomuddannelse bør evalueres, så kravet ikke bliver en barriere for at rekruttere og fastholde fagligt dygtige specialister.

Gennemsigtighed

Udstyret på erhvervsskolerne skal være tidssvarende, og alle erhvervsskoler skal løbende offentliggøre langsigtede planer for deres investeringer i udstyr og læremidler til alle uddannelser, så lærlinge, virksomheder og lokale uddannelsesudvalg kan gå i kvalificeret dialog med skolens bestyrelse og ledelse, når de oplever udfordringer.

Styrket samarbejde om lærlinge og elever

Der skal stilles krav til skolernes kontakt til lærepladserne i løbet af lærlingenes og elevernes uddannelse – mindst en opfølgningssamtale årligt. Medarbejdere fra virksomhederne skal inddrages løbende og konsekvent som gæstelærere.

Fremtiden er digital

Der skal sættes fart på udviklingen af digitale læremidler, fælles læringsplatforme, Virtual Reality, digitale tvillinger mv. på erhvervsskolerne. Det kræver samarbejde om fælles investeringer og en national strategi, som sikrer samspil og sammenhæng med de lokale løsninger.

Lærlinge og elever bor og lærer sammen

Synlige og attraktive skolehjem samt samarbejde mellem erhvervsskoler og kommuner om boligmuligheder. Det er et fælles ansvar, at lærlinge og elever har gode rammer, når de skal flytte for at starte på en læreplads.