Nye muligheder for efter- og videreuddannelse i overenskomsten

Ved du, hvad den nye industri-overenskomst giver af muligheder for efter- og videreuddannelse? Her kan du læse om, hvilke forbedrede muligheder du får, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

Hvis du er omfattet af industriens overenskomst, og den nye overenskomst bliver stemt igennem, får du nye muligheder for efter- og videreuddannelse. Her får du et overblik over dine nye fordele.

Aftalt uddannelse bliver permanent
Den støtte, som man har kunnet få fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), fortsætter nu som en permanent ordning. Ordningen bygger på en rammeaftale mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, der står i front for medarbejderne.

Aftalt uddannelse kan bruges til at give dig et generelt uddannelsesløft i form af eksempelvis dansk- og matematikkundskaber. Det er også muligt at få ordblindeundervisning.

Desuden kan ufaglærte løftes fra ufaglært til faglært, og faglærte kan løftes til videregående niveau gennem modulopbyggede akademiuddannelser, som man kan tage sideløbende med sit job.

Under aftalt uddannelse får man som udgangspunkt sin sædvanlige løn. Derudover bliver uddannelsesomkostninger dækket.

5 ugers uddannelse til afskedigede
Bliver du sagt op på dit arbejde, får du forbedrede muligheder med den nye industri-overenskomst, hvis den bliver stemt igennem.

Helt konkret betyder det, at opsagte medarbejdere nu kan tage op til 5 ugers uddannelse – alle uger med IKUF-støtte i opsigelsesperioden – altså inden man fratræder sin stilling.

Hvis det bliver besluttet i Folketinget, kan retten, udover at blive anvendt i opsigelsesperioden, desuden anvendes i indtil 3 måneder efter fratrædelsen – dvs. i ledighedsperioden.

Du kan søge støtte til kurser og uddannelser på industriens område, og derudover også kurser der retter sig mod beskæftigelse inden for persontransport og kantine- og rengøringsområdet. Det er særligt relevant, hvis du som medlem ønsker at skifte karriere.