Her er fordelene i OK23 for dig, der er i lære

Er du lærling eller voksenlærling i industrien? Så tjek dine fordele i den nye overenskomst. Der er mere til alle – også til dig, der er under uddannelse.


Fordelene gælder for dig, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

✔️ Højere lærlingeløn 
Lærlingelønnen stiger med ekstra 8 % i overenskomstperioden. Lønnen stiger med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024. Overarbejdssatser og tillæg stiger også. 

Du skal kunne se stigningen på den lønseddel, hvor din løn for marts 2023 indgår. Kan du ikke se stigningen på din lønseddel, så spørg din arbejdsgiver om det. Du må også gerne kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig med at tjekke.
 
✔️ 2 % mere i løn på grund af ændret pensionsmodel
Din arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1 juni 2023 fra 8 % til 10 %, mens dit bidrag sættes ned fra 4 % til 2 %. Den samlede pensionsindbetaling er stadig 12 %, men fordelingen ændres, så du får 2 % oveni din løn.

Vær opmærksom på, at det gælder for lærlinge over 20 år. Fra du fylder 18 år og frem til du fylder 20 år, vil fordelingen for indbetalingen fortsat være 4 % fra arbejdspladsen og 2 % fra dig.
 

2 % ekstra på Fritvalgskontoen

✔️ DIN FRITVALGSKONTO STIGER FRA 7 % TIL 9 %
Som lærling i industrien har du automatisk en Fritvalgskonto. Se på din lønseddel, hvor mange penge der står på din Fritvalgskonto.

✔️ DIT VALG
Du vælger selv, hvad du vil bruge pengene på din Fritvalgskonto til.

✔️ ARBEJDSGIVER BETALER
Det er din arbejdsgiver, der indbetaler penge på din Fritvalgskonto.

✔️ EKSTRA UDBETALING
Du kan bruge pengene til ekstra udbetaling i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage). 

✔️ 2 BØRNEOMSORGSDAGE
Har du børn under 14 år og mindst 9 måneders anciennitet på din arbejdsplads, kan du bruge opsparingen på din Fritvalgskonto til to børneomsorgsdage. Reglen gælder uanset hvor mange børn, du har.

✔️ EKSTRA INDBETALING TIL PENSION
Du vælger selv, om det er hele opsparingen på din Fritvalgskonto – eller blot en del af den – der skal indbetales på din pensionsordning. Din arbejdsgiver skal have besked i god tid.

✔️ FRAVÆR VED BARNS LÆGEBESØG + BARNS 2. SYGEDAG
Brug Fritvalgskontoen til at finansiere barnets 2. sygedag og barnets lægebesøg.

✔️ Mere betalt barsel 
Faren/den anden forælder har fået øremærket yderligere to ugers orlov med løn, og forældrene har fået yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem dem. Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødslen modsat de 32 uger, som der er i dag.

Hvis overenskomsten bliver stemt igennem, gælder den med tilbagevirkende kraft til den 1. marts 2023. Enkelte bestemmelser træder i kraft på andre tidspunkter.

Følg med i OK23 her.