Senior i industrien? Her er dine nye fordele i OK23

Er du tæt på din pensionsalder og omfattet af Industriens Overenskomst? Her kan du læse om det ekstra du får glæde af, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

Der er mere til alle i den nye overenskomst for industrien. Også til dig, der ikke har så mange år tilbage på arbejdsmarkedet. 

Her kan du læse om de fordele, du opnår, hvis overenskomsten bliver stemt igennem.

✔️Mere i løn 
Mindstelønnen stiger med 4,50 kroner per år, hvis forliget bliver stemt igennem. Det vil sige 9 kroner i overenskomstperioden, hvilket er et historisk løft af mindstelønnen. 

For langt de fleste på Industriens Overenskomst er lønnen, som er aftalt i forliget, kun en nedre grænse for, hvad arbejdsgiveren skal give i løn. Den reelle løn er generelt højere og bliver forhandlet lokalt af tillidsrepræsentanter eller medarbejderen selv på virksomheden. Med forliget fra OK23 er der kommet et øget fokus på lokal løndannelse.  

Tillæg for overarbejde stiger med 6,5 % i perioden. Øvrige genebetalinger stiger med 8 % i perioden.
Er du i tvivl om din løn, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling.

✔️ 2 % mere i løn på grund af ændret pensionsmodel 
Din arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1 juni 2023 fra 8 til 10 %, mens dit bidrag sættes ned fra 4 til 2 %. Den samlede pensionsindbetaling er stadig 12 %, men fordelingen ændres, så du får udbetalt 2 % oveni din løn. 

✔️ Fuld løn under uddannelse 
Tilskuddet fra Industriens Kompetenceudviklingsfond ændres fra 85 % til 100 % ved selvvalgt uddannelse. 

✔️ Forenkling af pensionsreglerne
Det bliver mere fleksibilitet at få udbetalt dit pensionsbidrag, hvis du vælger at arbejde efter folkepensionsalderen. Du skal ikke længere have besluttet dig før din pensionsalder. 

✔️ 2 % ekstra på din Fritvalgskonto
Din Fritvalgskonto stiger fra 7 % til 9 % 
Som senior i industrien har du automatisk en Fritvalgskonto. Se på din lønseddel, hvor mange penge der står på din Fritvalgskonto.

Dit valg
Du vælger selv, hvad du vil bruge pengene på din Fritvalgskonto til.

Arbejdsgiver betaler
Det er din arbejdsgiver, der indbetaler penge på din Fritvalgskonto.

Ekstra løn
Du kan bruge pengene til ekstra løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage).

Ekstra indbetaling til pension
Du vælger selv, om det er hele opsparingen på din Fritvalgskonto - eller blot en del af den - der skal indbetales til din pension. Din arbejdsgiver skal have besked i god tid.

Ekstra seniorfridage
Hvis du er fem år fra den officielle pensionsalder, kan du bruge din Fritvalgskonto til at få ekstra fridage.
I 2023 kan du tage 36 seniorfridage. Med de 2 % stigning i 2024 kan du tage 4 dage mere, altså 40 dage.
Oveni kommer også de 5 feriefridage.