"Jeg er stolt af, at han er en af vores"

Klejnsmedlærling Mikkel Schou Hansen har diagnosen Asperger og har svært ved at tackle, hvis han ikke er forberedt på ting. Men med opbakning fra kollegerne skaber Mikkel nu stor værdi for hele arbejdspladsen.

Det var ikke bare lige ud ad landevejen, da 24-årige Mikkel Schou Hansen startede i lære som klejnsmed hos P.K. Jeppesen & Søn i Næstved. Mikkel Schou Hansen har nemlig diagnosen Asperger, der ligger under autismespektret. Personer med Asperger kan ofte have svært ved socialt samspil og at håndtere, hvis der sker noget uforudset. 

Men med støtte fra særligt arbejdspladsens TR og sine øvrige kolleger er Mikkel lykkedes – og faktisk er det gået så godt, at Mikkel fortsætter i en fast stilling, når han er færdig med sin svendeprøve i august. Det har dog taget lidt tid at nå dertil, for i starten reagerede Mikkel på, hvis han ikke blev forberedt tilstrækkeligt.

”Hvis der bare kom nogen og sagde: ‘Hey, kan du lige klare den her opgave’, så har jeg en tendens til at trække mig tilbage,” siger Mikkel Schou Hansen. 

Mikkel fortæller, at det både kunne være fysisk og psykisk. Han ville fx ikke bevæge sig ret meget rundt på værkstedet. 

”Og så kunne jeg blive meget stille.”

Forberedelse er vigtigt

Men efterhånden som Mikkel og kollegerne har lært hinanden bedre at kende, har de fået hverdagen og arbejdet til at lykkes. En af årsagerne er, at kollegerne kommer til Mikkel med opgaverne et par dage i forvejen, så Mikkel kan forberede sig. Han tegner bl.a. opgaverne op i detaljer på nogle store stykker papir. 

Mikkel har da også kun oplevet, at de andre kolleger har været gode til at rumme, at der skal tages særlige hensyn til ham. 

Det har været en gevinst – for alle, fortæller tillidsrepræsentant Kent Pedersen. Mikkel er nemlig knalddygtig og er med til at hæve det faglige niveau. Og han har ikke noget imod at lære fra sig. 

”Mikkel er et plus at have på arbejdspladsen. Autisme eller ej, så forsøger vi at skabe de bedste rammer for vores lærlinge. Mikkel har brug for at kende opgaven og tid til at tænke, men tingene er i orden. Jeg er stolt af, at han er en af vores.

Skovtårnet ved Gisselfeld Kloster

Selvom det måske kan være en udfordring for Mikkel, har han også stået i spidsen for egne projekter – han har blandt andet været primus motor for smedearbejdet ved en minigolfbane, hvor han selv har tegnet, designet og lavet modeller af bl.a. Skovtårnet ved Gisselfeld Kloster.