6 gode råd til kemi

Du kan være udsat for en sundhedsrisiko, hvis du håndterer farlige stoffer på din arbejdsplads. Få gode råd til at få styr på kemien.

6 gode råd

  • Skil jer af med de kemikalier, I ikke er tvunget til at bruge og udskift de farligste (KRAN stoffer).
  • Skaf nye sikkerhedsblade på de produkter, I arbejder med.
  • Giv arbejdsmiljøgruppen uddannelse i arbejde med kemikalier.
  • Tjek, om jeres sikkerhedsforanstaltninger er gode nok.
  • Sørg for grundig instruktion og oplæring i arbejdet med produkterne.
  • Fastlæg retningslinjer for valg, indkøb og brug af kemikalier. Fastlæg, hvem der står for sikre indkøb.

KRAN-stoffer

KRAN-stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som bliver opdelt i fire kategorier:

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (kan skade fostre og/eller ødelægge dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (kan skade hjernen og nervesystemet).

Kilde: Arbejdstilsynet.