7 tips: Sådan tager du godt imod en ny kollega med en diagnose eller et handicap

Hvis du har fordomme eller er nervøs for, hvordan du opfører dig over for en person med enten et handicap eller en diagnose, så er du ikke alene. Men hvis du følger de her 7 tips, er du godt på vej til et trygt og respektfuldt møde med din nye kollega.

1. Hils som du plejer

Hils som du plejer – det vil sige samme hilsen, som du ville give en kollega uden handicap eller diagnose. Hvis personen, du henvender dig til, er døv, og du bruger en mundtlig hilsen, så vær sikker på, at personen har set dig.

2. Stil spørgsmål

Det er vigtigt, at du tør spørge ind til din kollega for at undgå misforståelser. Er du i tvivl, om du kan stille dit spørgsmål, kan du altid spørge: ”Er det o.k., at jeg spørger ind til dit handicap eller diagnose?”

3. Kig på det sociale 

Tænk over, om sociale arrangementer tilgodeser alle. Det kan fx være i fredagsbaren, hvor der måske er larm eller høj musik, så personer med nedsat hørelse eller talevanskeligheder kan have svært ved at være med. Hvis I opdager, at der er ting, der ekskluderer, så undersøg, om der ikke kan findes andre måder at gøre tingene på.

4. Køb ind 

Forbered arbejdspladsen, inden den nye kollega starter. Er der stole, tastaturer eller andre hjælpemidler, som skal bestilles, skal det være på plads, inden kollegaen starter.

5. Åbenhed er vigtigt 

Åbenhed om skånehensyn er vigtigt for at undgå forvirring, misforståelser eller misundelse hos kollegerne, hvis den nye kollega arbejder færre timer, har indlagt hvilepauser osv. Det er vigtigt at forstå, at nedsat arbejdstid/arbejdsopgaver for en person med handicap eller diagnose svarer til fuld tid i forhold til, hvad personens fysik eller psyke kan klare.

6. Forståelse for forskellighed

Husk på, at der findes mange forskellige former for handicap og diagnoser – og personer med handicap er lige så forskellige som resten af befolkningen. Spørg din kollega, hvad han eller hun har brug for.

7. Tal som du plejer 

Det er o.k. at bruge ordene se, gå, blind osv. i en samtale, selvom personen er blind, sidder i kørestol eller har andre funktionsnedsættelser, der sætter begrænsninger for hverdagen – det gør personen ofte selv.

Kilde: FIU Ligestilling