6 gode råd til kemi

Du kan være udsat for en sundhedsrisiko, hvis du håndterer farlige stoffer, eller hvis der er meget støv i luften på din arbejdsplads. Få gode råd til at få styr på kemien.

6 gode råd

  • Skil jer af med de kemikalier, I ikke er tvunget til at bruge.
  • Skaf nye sikkerhedsblade på de produkter, I arbejder med.
  • Undersøg om der er KRAN-stoffer i produkterne. Skift KRAN-produkter ud med mindre skadelige produkter.
  • Fastlæg retningslinjer for valg, indkøb og brug af kemikalier. Fastlæg hvem der står for sikre indkøb.
  • Giv arbejdsmiljøgruppen den nødvendige uddannelse.
  • Beregn udgifter og besparelser ved at undgå KRAN-stoffer.